Mühendislik Fakültesi Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce Destekli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce Destekli)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  Sevgili Öğrenciler,

  2001 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile beraber kurulmuş olan Mühendislik Fakültemiz akademik esnekliği koruyarak bilgi çağının olmazsa olmazı olan disiplinler arası çalışmaları yürütebilen hem ulusal hem de uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan ve her platformda saygınlığı kabul edilmiş önde gelen bir akademik kurum olmayı amaç edinmiştir.

  Fakültemiz Küçükyalı’da D-100 karayolu kenarında, Metro ve Metrobüs gibi toplu taşıma ile çok kolay ulaşabilecek bir konumdadır. Aktif olarak öğrenci alan %30 İngilizce destekli eğitim yapan Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerimiz, tamamen %100 İngilizce eğitim yapan Elektrik-Elektronik, Mekatronik Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.

  Fakültemiz bölümlerinin tamamında akreditasyon çalışmalarına hızla devam edilmektedir. Akreditasyon ile Mühendislik mesleğini ve Fakültemizi tercih eden gençlerimizin aldıkları eğitim öğretimin kalitesi belgelendirilmiş olacaktır.

  Üniversitemizin küresel yönelimlere hızlı bir şekilde uyarlanma ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilme misyonuna bağlı olarak, Avrupa’da bulunan seçkin üniversiteler ile Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları ve Amerika ve Japonya’daki üniversiteler ve kurumla ile ortak çalışmalar yürüten programları bulunmaktadır. Yurt içinde ise FARABİ, komşu ve kardeş ülkeler ile de MEVLANA programı kapsamında anlaşmalar dahilinde değişim programları uygulanmaktadır.

  Kıymetli Mühendis Adayları,

  Mühendislik yaşamımızdaki temel problemlerin çözümünde önemli bir rol oynamakta, aynı zamanda teknolojik ve ekonomik büyümede hayati öneme sahip olup ülkemizin gelişmişlik ve inovasyon düzeyini yükseltmede de en önemli mesleklerden biridir. Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan Kariyer ve Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından gerçekleştirilen programlara katılarak mesleki gelişiminiz çeşitlendirebilir. Lisans eğitiminiz esnasında Çift Anadal ve Yan Dal programlarına katılarak yetenekleriniz geliştirebilirsiniz.

  Prof. Dr. Mehmet Hakan HOCAOĞLU
  Mühendislik Fakültesi Dekanı
  mhhocaoglu@ticaret.edu.tr
  Hemen Paylaş