İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

İstatistik
Matematik
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE DESTEKLİ) (FEDEK AKREDİTE)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli)
Sosyoloji  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  ETKİNLİKLERİMİZ

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik ve İstatistik bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.
  Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur.
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.
  Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.
  Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
  msyazicioglu@ticaret.edu.tr

  Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU  •  Prof. Dr. Oya ÖZKARDAŞ  •  Prof. Dr. Rüstem AŞKIN  •  Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği DİNN  •  Prof. Dr. Aşkın ASAN  •  Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ  •  Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA  •  Prof. Dr. Necmettin DOĞAN  •  Prof. Dr. Mim Kemal Bülent ÖKE  •  Prof. Dr. Oya DAĞLAR MACAR  •  Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN  •  Prof. Dr. Münevver TURANLI  •  Prof. Dr. Özlem DENİZ BAŞAR  •  Prof. Dr. İsmail KÖMBE  •  Prof. Dr. Doğan KAYA  •  Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK  •  Prof. Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN  •  Prof. Dr. T. Gül ŞENDİL  •  Doç. Dr. Hanifi PARLAR  •  Doç. Dr. Mehmet Bedri MERMUTLU  •  Doç. Dr. Mustafa POYRAZ  •  Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN  •  Doç. Dr. İlke CİVELEKOĞLU  •  Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN  •  Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener  •  Doç. Dr. İshak Arslan •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşen BAYLAK GÜNGÖR  •  Dr. Öğr. Üyesi Alper BAŞ  •  Dr. Öğr. Üyesi Itır KAŞIKÇI  •  Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK  •  Dr. Öğr. Üyesi Ahu PAKÖZ TÜRKELİ  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz KARAÇAY  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ  •  Dr. Öğr. Üyesi Uğur  Yasin ASAL  •  Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL  •  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YENER  •  Öğr. Gör. Okan GÜLBAK   •  Öğr. Gör. Ezgi TAN DİNSEL  •  Öğr. Gör. Duygu BUĞA  •  Öğr. Gör. Yasemin KUŞ    •  Arş. Gör. Zekiye ZEYBEK  •  Arş. Gör. Lütfü ÇAKIR  •  Arş. Gör. Merve ŞAHİN  •  Arş. Gör. Dilara ŞENSİVAS  •  Arş. Gör. Kubilay ERİŞLİK  • Arş. Gör. Elif NURAY YILDIRIM

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • *40/a Prof. Dr. Bayram Ali
  *40/a Prof. Dr. Sevim Cesur 
  • *40/a Öğr. Gör. Fatma Turan
  • *40/a Doç. Dr. Yakup Hundur 

  *31.madde Doç. Dr. Arkun Tatar 

  Hemen Paylaş