İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

İstatistik
Matematik
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE DESTEKLİ) (FEDEK AKREDİTE)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli)
Sosyoloji6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

ETKİNLİKLERİMİZ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik ve İstatistik bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.
Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.
Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.
Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim.

Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU  •  Prof. Dr. Oya ÖZKARDAŞ  •  Prof. Dr. Rüstem AŞKIN  •  Prof. Dr. Aşkın ASAN  •  Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ  •  Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA  •  Prof. Dr. Necmettin DOĞAN  •  Prof. Dr. Mim Kemal Bülent ÖKE  •  Prof. Dr. Oya DAĞLAR MACAR  •  Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN  •  Prof. Dr. Münevver TURANLI  •  Prof. Dr. Özlem DENİZ BAŞAR  •  Prof. Dr. İsmail KÖMBE  •  Prof. Dr. Doğan KAYA  •  Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK  •  Doç. Dr. Hanifi PARLAR  •  Doç. Dr. Mehmet Bedri MERMUTLU  •  Doç. Dr. Mustafa POYRAZ  •  Doç. Dr. Hasan Basri YALÇIN  •  Doç. Dr. İlke CİVELEKOĞLU  •  Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN  •  Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Melis CİN  •  Dr. Öğr. Üyesi Itır KAŞIKÇI  •  Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK  •  Dr. Öğr. Üyesi Ahu PAKÖZ TÜRKELİ  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz KARAÇAY  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GENÇ YILMAZ  •  Dr. Öğr. Üyesi Uğur  Yasin ASAL  •  Dr. Öğr. Üyesi Başak ÖZORAL  •  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YENER  •  Öğr. Gör. Duygu BUĞA  •  Arş. Gör. Yasemin BOZKURT  •  Arş. Gör. Zekiye ZEYBEK  •  Arş. Gör. Lütfü ÇAKIR  •  Arş. Gör. Merve ŞAHİN  •  Arş. Gör. Mehtap ERGÜNÖZ  •  Arş. Gör. Kubilay ERİŞLİK  • Arş. Gör. Elif NURAY YILDIRIM

Misafir Öğretim Görevlileri

• *40/a Prof. Dr. Bayram Ali
*40/a Prof. Dr. Sevim Cesur 
• *40/a Öğr. Gör. Fatma Turan
• *40/a Doç. Dr. Yakup Hundur 

*31.madde Doç. Dr. Arkun Tatar 

Hemen Paylaş