İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE DESTEKLİ)
İstatistik “Yeni”
Sosyoloji
Matematik “Yeni“
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli)

Prof. Dr. Ahmet Korkut Tuna  •  Prof. Dr. Ayşen Gürcan  •  Prof. Dr. Aşkın Asan  •  Prof. Dr. İbrahim Ömer Saatcıoğlu  •  Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu  •  Prof. Dr. Ünal Halit Özden  •  Prof. Dr. İsmail Kömbe  •  Prof. Dr. Doğan Kaya  •  Prof. Dr. Hamdullah Şevli  •  Prof. Dr. Oya Özkardaş  •  Prof. Dr. Oya Dağlar Macar  •  Prof. Dr. Necmettin Doğan  •  Doç. Dr. Cihad Demirli  •  Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın  •  Doç. Dr. İlke Civelekoğlu  •  Doç. Dr. Özlem Deniz Başar  •  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yener  • Dr. Öğr. Üyesi Ahu Paköz Türkeli  • Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çiftoğlu Çabuk  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Biriz Karaçay  • Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz  •  Dr. Öğr. Üyesi Başak Özoral  • Dr. Öğr. Üyesi Ela Arı  • Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Melis Cin  • Dr. Öğr. Üyesi Gizem Cesur  •  Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Parlar  •  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedri Mermutlu  • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Poyraz  •  Dr. Öğr. Üyesi Seda Bağdatlı Kalkan  • Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal  •  Öğr. Gör. Dr. Bekir Tank  •  Arş. Gör. Mehtap Ergünöz  •  Arş. Gör. Lütfü Çakır  •  Arş. Gör. Yasemin Bozkurt  •  Arş. Gör. Okan Gülbak

Misafir Öğretim Görevlileri;
Emeklibüyükelçi Zekeriya Akçam  •  Prof. Dr. Gökhan Malkoç  •  Doç.Dr. Murat Ertan Kardeş  •  Doç. Dr. Yücel Yüksel  •  Dr. Öğr. Gör. Ahu Paköz Türkeli  •  Dr. Öğr. Gör. İrem Akduman  •  Dr. Öğr. Gör. Rahime Süleymanoğlu Kürüm  •  Uzm. Öğr. Gör. Ayşe Burçin Başkurt  •  Öğr. Gör. Ceren Koç  •  Uzm. Öğr. Gör. Duygu Buğa  •  Uzm. Öğr. Gör. Itır Kaşıkçı  •  Uzm. Öğr. Gör. Rahel Layiktez  •  Öğr. Gör. Sema Sözer Dabanlıoğlu

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır.

Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik ve İstatistik bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.

Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.

Hemen Paylaş