İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, benimsediği çağdaş, evrensel ve bilimsel eğitim ilkeleriyle toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilen, özgüveni yüksek, alanında donanımlı bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlanması noktasında önemli bir rol oynar. Ayrıca söz konusu ilkeler doğrultusunda, fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin objektif düşünceye ve eleştirel yaklaşıma sahip olmaları da hedeflerimiz arasındadır.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri

İstatistik
Matematik
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE DESTEKLİ) (FEDEK AKREDİTE)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce Destekli)
Sosyoloji  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  ETKİNLİKLERİMİZ

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin bünyesinde yer alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Matematik ve İstatistik bölümleri lisans ve lisansüstü,  Eğitim Bilimleri bölümü ise lisansüstü eğitimin yanında, YÖK’ün kontenjan ayırması durumunda Pedagojik Formasyon Sertifika Programını yürütmektedir.  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji Bölümlerinde 2014-2015 Akademik Yıl’ından itibaren %30 destekli İngilizce eğitime geçilmiştir.
  Bölümlerimizin ders programları yenilikçi bir anlayışla, bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda güncellenmektedir. Bölümlerimizdeki akademik kadrolar da kendi alanlarında uzman, yetkin akademisyenler tarafından oluşturulmuştur.
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.
  Fakültemizdeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimleri için de öğrenci kulüplerinde görev almaları desteklenmekte ve yapılan etkinlikler sayesinde onların girişimci bir dünyaya adım atmaları sağlanmaktadır.
  Sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
  msyazicioglu@ticaret.edu.tr

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  Dekan
  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
  Dekan Yardımcısı
  Matematik
  Bölüm Başkanı
  İstatistik
  Bölüm Başkanı
  Sosyoloji
  Bölüm Başkanı
  Psikoloji
  Bölüm Başkanı
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Psikoloji
  Öğretim Üyesi
  Sosyoloji
  Öğretim Üyesi
  İstatistik
  Öğretim Üyesi
  Matematik
  Öğretim Üyesi
  Matematik
  Öğretim Üyesi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Psikoloji
  Öğretim Üyesi
  Psikoloji
  Öğretim Üyesi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  İstatistik
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Sosyoloji
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Sosyoloji
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Bölüm Başkanı
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  Psikoloji
  Öğretim Üyesi
  Sosyoloji
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Sosyoloji
  Öğretim Üyesi
  Matematik
  Öğretim Üyesi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Üyesi
  Psikoloji
  Öğretim Görevlisi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Öğretim Görevlisi
  Psikoloji
  Öğretim Görevlisi
  Eğitim Bilimleri
  Öğretim Üyesi
  İstatistik
  Araştırma Görevlisi
  Sosyoloji
  Araştırma Görevlisi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Araştırma Görevlisi
  Psikoloji
  Araştırma Görevlisi
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
  Araştırma Görevlisi
  Eğitim Bilimleri
  Araştırma Görevlisi
  Matematik
  Araştırma Görevlisi
  “*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.
  “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.
  Hemen Paylaş