Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü küresel bakış açısına sahip, disiplinler arası ve analitik düşünebilen, kaliteli farklılıkta mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz öğrencilerine yönelik, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, evrensel kültür ve yabancı dil bilgisiyle donatılmış bir eğitim gerçekleştirilmektedir.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü bünyesinde yürütülen dersler İngilizce olarak gerçekleştirilmektedir.
  • Öğrencilerimiz, ilk iki yıl ağırlıklı olarak siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, bilim felsefesi ve ekonominin temel olgu ve kavramlarını, İngilizce derslerle içselleştirmekte, üçüncü yıldan itibaren uzmanlaşmak istedikleri alt disiplinlere yönelik oldukça geniş bir seçmeli ders havuzundan faydalanabilmektedir.
  • Söz konusu seçmeli derslere ek olarak öğrencilerimiz, dördüncü yıl gerçekleşen mesleki seminer ve bitirme projesi çalışmaları ile mezuniyet öncesi uygulamaya yönelik tecrübe edinmektedirler.
  • Öğrencilerimizin sosyal ve entelektüel gelişimine yönelik bölüm seminerleri, çalışma toplantıları ve öğrenci topluluğu faaliyetleri akademik yıl içerisinde yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

  Bölümümüzden mezun olan öğrenciler disiplinler arası bir perspektifle aldıkları pek çok farklı dersin sağladığı zengin altyapıyla çok çeşitli alanlarda çalışabilme imkânına sahiptirler.

  • Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere çeşitli Bakanlıklarda,
  • Kamu ve Özel sektör kuruluşlarında,
  • Medya kuruluşlarında,
  • Sivil toplum kuruluşlarında,
  • Bankacılık ve Uluslararası Finans sektöründe,
  • Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsilen görev alabilirler,
  • Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz gerek üniversitemizde ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde gerekse yurtdışındaki üniversitelerde mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademisyen olabilirler.

  Bölümümüzde kısmi/yarı zamanlı ücretli öğrenci asistanlığı imkânı mevcuttur.

  İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)SEÇMELİ STAJ DERSİ(20 İŞ GÜNÜ)*Staj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Hazırlık sınıfı ve yabancı dil eğitimi mevcuttur.

  İngilizce bir program olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’de öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İktisat ve Felsefe alanlarında temel eğitim almaktadır. Son iki yılda ise eğilimlerine göre aldıkları seçmeli derslerle uzmanlaşmaya yönelmektedir. Hazırlık sınıfı hariç, tüm bölüm derslerimiz Sütlüce kampüsümüzde gerçekleşmektedir.

  Sevgili Aday Öğrencilerimiz,

  Uzun bir sınav maratonunu tamamlayarak hayatınızın en önemli tercihlerinden birini yapmak üzeresiniz. Üniversite ve Bölüm tercihi; size yaşam boyu ileriye taşıyacak, ülkenize, ailenize ve kendinize katma değer üretecek üretim zincirinin en önemli halkasıdır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz (İngilizce) size bunları katacak bilgi birikimi ve tecrübeyi, evrensel vizyonu ve yaşam boyu kaliteli farklılık parolasını kazandıracaktır. Bizlerin bir parçası olduğunuz andan itibaren ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, evrensel kültür ve yabancı dil bilgisiyle donatılmış bir eğitim alacaksınız. Bölümümüz bünyesinde yer alan öğretim üyelerimizin disiplinler arası çalışmalara hâkim, güncel ekonomik ve siyasal gelişmeleri yakından takip eden, alanlarında önemli akademik tecrübe ve yetkinliğe sahip isimlerden oluşmasıyla, sürekli güncel kalacak ve yaşamda öne geçeceksiniz. Akademik yıl boyunca sosyal ve entelektüel gelişiminize yönelik bölüm seminerleri, çalışma toplantıları ve öğrenci topluluğu faaliyetleri ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tüm yönleriyle yaşayacaksınız.

  Sizi de bu dinamik yaşamın bir parçası olmaya davet ediyoruz!

  Doç. Dr. Uğur Yasin ASAL
  Bölüm Başkanı
  uyasal@ticaret.edu.tr
  Hemen Paylaş