Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

MİMARLIK
MODA VE TEKSTİL TASARIMI “ÖZEL YETENEK SINAVI”
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE DESTEKLİ)
ENDÜSTRİYEL TASARIM

Prof. A. Işık Aydemir  •  Prof. Dr. Habip Dayıoğlu  •  Prof. Dr. İdris Oğurlu  •  Prof. Dr. Nigar Merdan  •  Prof. Dr. Osman Yazıcıoğlu  •  Prof. Dr. Tuncer Toprak  •  Doç. Dr. Elif Kısar Koramaz  •  Dr. Öğr. Üyesi  Irmak Bayburtlu  •  Dr. Öğr. Üyesi Burhan Satıcı  •  Dr. Öğr. Üyesi Fernaz Öncel  •  Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı Aksu  •  Dr. Öğr. Üyesi Leyla Suri  •  Dr. Öğr. Üyesi Özdemir Sönmez  •  Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Irmak  •  Öğr. Gör. Dr. Ahmet Coşkun Dündar  •  Öğr. Gör. Dr. Gökçer Okumuş  •  Öğr. Gör.  Demet Yıldız Yanızca  •  Öğr. Gör. Gülay Kaygusuz  •  Öğr. Gör. Haluk Duğa  •  Öğr. Gör. Mehmet Sinan Yum  •  Öğr. Gör. Zeynep Melike Atay Kızıltaş  •  Arş. Gör. Ceylan Sitembölükbaşı  •  Arş. Gör. Emre Gökdel  •  Arş. Gör. Eymen Çağatay Bilge  •  Arş. Gör. Ezgi Torun  •  Arş. Gör. Nurdan Sezgin  •  Arş. Gör. Şeyda Canpolat  •  Arş. Gör. Ömer Taha Sözgen

Misafir Öğretim Görevlileri;
Prof. Dr. Ahmet Celal Apay  •  Prof. Dr. Hale Gezer  •  Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alp Sunalp  •  Dr. Öğr. Üyesi Ayşem Gülin Başar  •  Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Eser Tezeren  •   Dr. Öğr. Üyesi Pınar Cartier  •  Dr. Öğr. Üyesi Alev Eraslan Göçer  •  Dr. Öğr. Gör. Aydan İlter  •  Dr. Öğr. Gör. Mine Şakire Arık Derin  •  Uzm. Öğr. Gör. Ebru Hacıoğlu  •  Uzm. Öğr. Gör. Ergin Yetkin  •  Uzm. Öğr. Gör. Elif Devrim Topsakal  •  Uzm. Öğr. Gör. Emine Gül Derbent  •  Uzm. Öğr. Gör. Kerim Kürkçü  •  Uzm. Öğr. Gör. Hakan Dölgen  •  Uzm. Öğr. Gör. Hülya Sibel Tümdağ  •  Uzm. Öğr. Gör. Hümeyra Kılıç  •  Uzm. Öğr. Gör. Mehmet Sinan Yum  •  Uzm. Öğr. Gör. Oğuz Nurettin Tetik  •  Uzm. Öğr. Gör. Nihan Şeşen  •  Uzm. Öğr. Gör. Selin Keskinel  •  Uzm. Öğr. Gör. Sezgin Bilgin  •  Uzm. Öğr. Gör. Yasemin Masaracı  •  Öğr. Gör. Ali Özbey

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, ve Moda ve Tekstil Tasarımı bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz; tasarım ve uygulama problemlerini çözebilen, çağdaş yaşamın getirdiği ve gerektirdiği teknolojiyi kullanan, araştırmacı, aynı zamanda bilgiyi uygulama hayatında da etkin bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarını öngörebilen tasarımcılar, mimarlar, iç mimarlar, moda tekstil tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş bilim, teknoloji, ve iletişim düzeyinin yükselmesi insanın sınırlarını, fiziksel ve sosyokültürel anlamda değiştirmektedir. Bu değişim, toplumun yeniliklere olan ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Fakültemizden mezun olan öğrenciler, estetik ve bilgiyi teknolojik altyapıyla birleştirerek üretim, yönetim, ve organizasyon alanlarında da beceri kazanmaktadırlar.

Fakültemiz; öğrencilerin sahip olması gereken, yukarıda belirtilen özellikleri kazanabilmeleri için ulusal ve uluslararası çalıştaylar, sergiler, ve konferanslar düzenleyerek; öğrencilerin sanatsal, mesleki, ve bilimsel açıdan ufuklarını geliştirmeyi hedeflemektedir. Yurt içi ve yurt dışı teknik araştırma gezileri öğrencilerin, iletişim, düşünme, öğrenme, ve belgeleme becerilerini kazanmalarına oldukça önemli katkılar sağlar.

Dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülen -zorunlu ve seçime bağlı olacak şekilde- bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak verilmektedir. Fakültemizin temel öncelikleri; sosyal, çalışkan, gelişmelere ayak uydurabilen, yaratıcı, sistemli çalışan, iş dünyasında yer almaya hazır tasarımcılar, mimarlar ve iç mimarlar yetiştirmektedir.

Hemen Paylaş