İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bünyesinde Mimarlık; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; Endüstriyel Tasarım ile Tekstil ve Moda Tasarımı; olmak üzere dört adet lisans programı barındırmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde, lisans eğitimini çağdaş yöntem ve yorumlarla sunmakta, kadrosundaki yetkin öğretim üyelerinin liderliğinde, en son teknoloji ve araçları kullanarak 15 yıldan bu yana başarı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE DESTEKLİ)
MİMARLIK
TEKSTİL VE MODA TASARIMI “ÖZEL YETENEK SINAVI”  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümler, tasarım ve uygulama ağırlıklı bir eğitim içeriğine sahip oldukları için teorik derslerle desteklenen dönem projeleri, uygulamalı dersler, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, stajlar, disiplinler arası işbirlikleri, bölümlerimizin temel yapısını meydana getirmektedir. Teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlayan ortamlar oluşturulmakta ve böylelikle öğrencilerimizin iş dünyasına adaptasyonu kolaylaşmaktadır. Uygulamalı çalışmalarda üretilen proje, ürün ve tasarımlar, yıl boyunca çeşitli sergi ve defilelerle paylaşılarak ilgililerin beğenisine sunulmakta ve bu vesileyle öğrencilerimizin özgüveni ve yaptıkları işleri sahiplenme duyguları gelişmektedir.
  Fakültemizin de içinde yer aldığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü’nün; günün her saatinde güvenli ve erişilebilir konumu, çok çeşitli burs imkanlarının bulunması, İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde kurulmuş bir vakıf üniversitesi olması nedeniyle, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı, Fakültemizin öne çıkan avantajları arasındadır.
  Ayrıca fakültemizde gerek öğrenci kulüpleri gerekse fakülte veya bölüm etkinlikleri kanalıyla yürütülen aktif öğrenci faaliyetleri, akademik müfredata katkı sağlamaktadır. Öğrenciler arası iletişimin ve öğretim üyesi – öğrenci diyaloğunun her seviyede işliyor oluşu başka bir zenginliğimizdir. Bu samimi münasebetlerin mezuniyet sonrası oluşan mesleki dayanışma ve aidiyet bağlarını da güçlendireceği inancındayım. Önümüzdeki dönemlerin daha verimli geçmesi temennisi ile tüm öğrenci ve öğretim üyelerine başarılar diliyorum.

  Prof. Dr. Mustafa Köksal
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
  mkoksal@ticaret.edu.tr

  Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR  •  Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL  •  Prof. Dr. Habip DAYIOĞLU  •  Prof. Dr. Nigar MERDAN  •  Prof. Dr. İdris OĞURLU  •  Prof. Ali Işık AYDEMİR  •  Dr. Öğr. Üyesi Çınar NARTER  •  Dr. Öğr. Üyesi Fuat Ali PAKER  •  Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZTÜRK DEMİRTAŞ •  Dr. Öğr. Üyesi Irmak BAYBURTLU  •  Dr. Öğr. Üyesi Fernaz ÖNCEL  •  Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ   •  Dr. Öğr. Üyesi Aylin ŞENTÜRK  •  Dr. Öğr. Üyesi Hatidza ÇAPKIN  •   Dr. Öğr. Üyesi Özdemir SÖNMEZ  •  Dr. Öğr. Üyesi Burhan SATICI   •  Öğr. Gör. Aslıhan ERGİN  •  Öğr. Gör. Mehmet Sinan YUM  •  Öğr. Gör. Ceylan ŞAHİN •  Öğr. Öğr. Gör. Gülay KAYGUSUZ  •  Öğr. Gör. Haluk DUGA  •  Öğr. Gör. Demet YILDIZ YANIZCA  •  Öğr. Gör. Elif DEVRİM TOPSAKAL  •  Öğr. Gör. Eymen Çağatay BİLGE  •  Öğr. Gör. Gökhan KIYICI  •  Öğr. Gör. Emre GÖKDEL  •  Öğr. Gör. Nurdan SEZGİN  •  Öğr. Gör. Pınar GEÇKİLİ  •  Öğr. Gör. Ayşe OKUDAN  •  Öğr. Gör. Öznur Sayi ÖZCAN  •  Öğr. Gör. Nur Sümeyye YALÇIN KOÇAK  •  Arş. Gör. Aybike ESER  •  Arş. Gör. Elif GÖKALTAY  •  Arş. Gör. Ömer Taha SÖZGEN  •  Arş. Gör. Umutcan PEKTETİK  •  Arş. Gör. Gizem ÖZTÜRK  •  Arş. Gör. Özge Büşra ERGÜL  •  Arş. Gör. Damla HOCAOĞLU

  Misafir Öğretim Görevlileri

  • *40/d Prof. Dr. Ahmet Celal Apay
  • *40/a Prof. Dr. Hale Gezer
  • *40/a Doç. Dr. Tan Kamil Gürer
  • *40/a Dr. Öğr. Üyesi Alp Sunalp
  • *40/a Öğr. Gör. Burcu Torum
  • *31. madde Dr. Gülistan İSKENDEROĞLU
  • *31. madde Dr. Mine Şakire Arık Derin
  • *31. madde Dr. Rabia SAVAŞ
  • *31.madde Dr.Tuba Bostancı BAŞKAN
  • *31. madde Atanur KAYA
  • *31. madde Bekir Cenap Altıparmak
  • *31. madde Berna Kayacan
  • *31. madde Bürgehan AYSU
  • *31. madde Sezgin Bilgin
  • *31. madde Yasemin Masaracı
  • *31. madde Öznur SAYI ÖZCAN
  • *31. madde Elif Uyan
  • *31.madde Ertuğ Alkanlı
  • *31. madde Hande Ceylan
  • *31.madde Hümeyra Kılıç
  • *31. madde İlke Zeyfeoğlu
  • *31. madde Kerim Kürkçü
  • *31. madde Nur Sümeyye Yalçın
  • *31. madde Oğuz Nurettin TETİK
  • *31. madde Onur Sıtkı ERCAN
  Hemen Paylaş