İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bünyesinde Mimarlık; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; Endüstriyel Tasarım ile Moda ve Tekstil Tasarımı; olmak üzere dört lisans programı bulunmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde, lisans eğitimini çağdaş yöntem ve teknikler kullanarak kadrosundaki yetkin öğretim üyelerinin liderliğinde, başarı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemiz bölümleri tasarım ve uygulama ağırlıklı bir eğitim programına sahip olup teorik derslerle desteklenen proje çalışmaları ve uygulamalı dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Çalıştaylar, stajlar, disiplinler arası işbirlikleri bölümlerimizin diğer etkinlikleri olmaktadır. Öğrencilerimizin uygulamaya yönelik eğitim faaliyetleri, iş dünyasına kolay adaptasyonunu sağlayacaktır. Bölümlerimizde yapılan uygulamalı çalışmalar kapsamında projeler, ürün ve tasarımlar sergi ve etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin özgüveni ve mesleki tatmin duyguları geliştirilmektedir. 

İstanbul Ticaret Odasının bir üniversitesi olma ayrıcalığında mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı fakültemizin tercih nedenlerinden olmaktadır. Fakülte ve bölüm etkinlikleri ile gerçekleştirilen öğrenci faaliyetleri öğrenciler arası iletişimi ve diyaloğu artırıcı yönde çabalar bizim zenginliğimizdir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
MİMARLIK
TEKSTİL VE MODA TASARIMI  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Sevgili Öğrenciler                                                                                                                                                                          

  Dört yıl boyunca her biri alanlarında yetkin hocalarınızla birlikte olacaksınız. Sizlere sadece seçtiğiniz alandaki mesleki eğitimi vermekle yetinilmeyecek, düşünen, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmeniz için yardımcı olacağız. Sizlerden beklentimiz bu dört yılı kendiniz için en verimli şekilde geçirmeniz.                                                                                                                                            

  Önümüzdeki dönemlerde daha verimli bir eğitim süreci yaşayabilme umudu ile öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum.

  Prof. Dr. Ali Ünüvar
  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
  aunuvar@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş