İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bünyesinde Mimarlık; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı; Endüstriyel Tasarım ile Tekstil ve Moda Tasarımı; olmak üzere dört adet lisans programı barındırmaktadır. Fakültemiz bölümlerinde, lisans eğitimini çağdaş yöntem ve yorumlarla sunmakta, kadrosundaki yetkin öğretim üyelerinin liderliğinde, en son teknoloji ve araçları kullanarak 15 yıldan bu yana başarı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (İNGİLİZCE DESTEKLİ)
MİMARLIK
TEKSTİL VE MODA TASARIMI “ÖZEL YETENEK SINAVI”6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

ETKİNLİKLERİMİZ

Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümler, tasarım ve uygulama ağırlıklı bir eğitim içeriğine sahip oldukları için teorik derslerle desteklenen dönem projeleri, uygulamalı dersler, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, stajlar, disiplinler arası işbirlikleri, bölümlerimizin temel yapısını meydana getirmektedir. Teorik bilginin pratiğe aktarılmasını sağlayan ortamlar oluşturulmakta ve böylelikle öğrencilerimizin iş dünyasına adaptasyonu kolaylaşmaktadır. Uygulamalı çalışmalarda üretilen proje, ürün ve tasarımlar, yıl boyunca çeşitli sergi ve defilelerle paylaşılarak ilgililerin beğenisine sunulmakta ve bu vesileyle öğrencilerimizin özgüveni ve yaptıkları işleri sahiplenme duyguları gelişmektedir.
Fakültemizin de içinde yer aldığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Kampüsü’nün; günün her saatinde güvenli ve erişilebilir konumu, çok çeşitli burs imkanlarının bulunması, İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde kurulmuş bir vakıf üniversitesi olması nedeniyle, mezuniyet sonrası iş bulma kolaylığı, Fakültemizin öne çıkan avantajları arasındadır.
Ayrıca fakültemizde gerek öğrenci kulüpleri gerekse fakülte veya bölüm etkinlikleri kanalıyla yürütülen aktif öğrenci faaliyetleri, akademik müfredata katkı sağlamaktadır. Öğrenciler arası iletişimin ve öğretim üyesi – öğrenci diyaloğunun her seviyede işliyor oluşu başka bir zenginliğimizdir. Bu samimi münasebetlerin mezuniyet sonrası oluşan mesleki dayanışma ve aidiyet bağlarını da güçlendireceği inancındayım. Önümüzdeki dönemlerin daha verimli geçmesi temennisi ile tüm öğrenci ve öğretim üyelerine başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa Köksal
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR  •  Prof. Dr. Mustafa KÖKSAL  •  Prof. Dr. Tuncer TOPRAK  •  Prof. Dr. Habip DAYIOĞLU  •  Prof. Dr. Nigar MERDAN  •  Prof. Dr. İdris OĞURLU  •  Prof. Ali Işık AYDEMİR  •  Doç. Dr. Elif KISAR KORAMAZ  •  Dr. Öğr. Üyesi Yavuz IRMAK  •  Dr. Öğr. Üyesi Çınar NARTER  •  Dr. Öğr. Üyesi Fuat Ali PAKER  •  Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZTÜRK DEMİRTAŞ •  Dr. Öğr. Üyesi Irmak BAYBURTLU  •  Dr. Öğr. Üyesi Fernaz ÖNCEL  •  Dr. Öğr. Üyesi Leyla SURİ  •  Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU  •  Dr. Öğr. Üyesi Özdemir SÖNMEZ  •  Dr. Öğr. Üyesi Burhan SATICI  •  Dr. Öğr. Üyesi Gökçer OKUMUŞ  •  Öğr. Gör. Dr. Ahmet Coşkun DÜNDAR  •  Öğr. Gör. Mehmet Sinan YUM  •  Öğr. Gör. Ceylan ŞAHİN •  Öğr. Öğr. Gör. Gülay KAYGUSUZ  •  Öğr. Gör. Haluk DUGA  •  Öğr. Gör. Demet YILDIZ YANIZCA  •  Öğr. Gör. Elif DEVRİM TOPSAKAL  •  Öğr. Gör. Eymen Çağatay BİLGE  •  Öğr. Gör. Gökhan KIYICI  •  Öğr. Gör. Emre GÖKDEL  •  Öğr. Gör. Nurdan SEZGİN  •  Öğr. Gör. Pınar GEÇKİLİ  •  Öğr. Gör. Ayşe OKUDAN  •  Arş. Gör. Aybike ESER  •  Arş. Gör. Elif GÖKALTAY  •  Arş. Gör. Ömer Taha SÖZGEN  •  Arş. Gör. Umutcan PEKTETİK  •  Arş. Gör. Gizem ÖZTÜRK  •  Arş. Gör. Özge Büşra ERGÜL  •  Arş. Gör. Damla HOCAOĞLU  •  Arş. Gör. Aslıhan ERGİN

Misafir Öğretim Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Celal APAY  •  Prof. Dr. Hale GEZER  •  Doç. Dr. Tan Kamil GÜRER  •  Dr. Öğretim Üyesi Uzay YERGÜN  •  Dr. Fatih GÜNDOĞAN  •  Dr. Özlem ÖZER  •  Dr. Gözde KUTLU  •  Dr. Öğretim Üyesi Alp SUNALP  •  Dr. Mine Arık DERİN  •  Dr. Tuba Bostancı Başkan  •  Öğretim Görevlisi Oğuz Nurettin TETİK  •  Öğretim Görevlisi İlke ZEYFEOĞLU  •  Öğretim Görevlisi Berna KAYACAN  •  Öğretim Görevlisi Elif UYAN  •  Öğretim Görevlisi Hande CEYLAN  •  Öğretim Görevlisi Kerim KÜKÇÜ  •  Öğretim Görevlisi Sezgin BİLGİN  •  Öğretim Görevlisi Yasemin CİVELEK DURA  •  Öğretim Görevlisi Öznur SAYİ ÖZCAN  •  Öğretim Görevlisi Ebru HACIOĞLU

Hemen Paylaş