Çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim düzeyinin yükselmesi, insanın sınırlarını fiziksel ve sosyo-kültürel anlamda değiştirmektedir.

Günümüzde, insan yaşamı, yeni işlevler, yeni gereksinmeler ve yeni endüstriyel ürünlerle çeşitlenmekte, küreselleşen dünyada rekabetin artmasıyla ürünler işlev ve ekonomik yönden önem kazanmakta, insanın kaliteli, estetik, ekolojik, işlevsel, ergonomik, ekonomik ve dayanıklı ürün kullanma isteği tüketim pazarına yönelik özellikli endüstriyel ürün tasarımını ön plana çıkarmaktadır.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP – YANDAL
  Özel ya da kamuya ait üretim kuruluşlarında tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, özel tasarım büroları kurarak, endüstriye hizmet verebilir ve danışmanlık yapabilirler.

  Program kapsamında tanımlanan zorunlu stajlar, derste kazanılan bilgi, beceri ve yetenekleri pratik uygulama bağlamında pekiştirmeye yönelik oluşturulmuştur. Stajlar, üretim ve tasarım ofisi olmak üzere toplam iki farklı aşamada gerçekleştirilir. İlk olarak 4. yarıyılın sonunda üretim stajı gerçekleştirilir. Staj sırasında belirli bir sektördeki üretim sürecinin farklı aşamalarını öğrenme amaçlanmaktadır. Ardından 6. yarıyılın sonunda ofis stajı gerçekleştirilir. Ofis stajında öğrenciler tasarım sürecinin işleyişine ve tasarımın üretim ile ilişkisine aşina olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler, bölüm kapsamında yer alması koşuluyla herhangi bir sektörde staj yapma olanaklarına sahiptirler. Aynı zamanda staj komisyonunun değerlendirmesi kapsamında öğrenciler, staj yerlerini yurt içi ve yurt dışında diledikleri yerde yapma haklarına sahiptirler. Ayrıca Erasmus kapsamında yurtdışında staj olanağı bulunmaktadır.

  MİMARLIK VE TASARIM
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Endüstriyel Tasarım40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalışma imkânı ‘asistan öğrenci’ uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asistan öğrenci kapsamında öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışabilmektedir. YÖK mevzuatı çerçevesinde belirlenen asgari ücretin saat tutarı ödenmektedir. Öğrencilerimiz gönüllü olarak eğitim dönemi içerisinde hafta içi boş günlerinde (2 ya da 3 gün) ve yaz döneminde sürekli olarak staj yapmaktadırlar. Staj sigortaları da zorunlu stajlarda olduğu gibi üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu/seçmeli veya gönüllü staj kapsamında stajını gerçekleştiren öğrencilerimize stajyer ücreti ödemesi yapılması veya yapılmaması firmaların kendi yönetim politikaları çerçevesinde belirlenmektedir.

  Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi‘nin Anadolu yakasındaki Küçükyalı kampüsünde yer almaktadır. Kampüs içerisinde ders içeriğine göre stüdyolar, derslikler, atölyeler ve bilgisayar laboratuvarları yer almaktadır. Stüdyo sınıflarında program içeriğindeki Temel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Projeleri, Teknik Çizim dersleri gibi interaktif ortam kurularak işlenen dersler ve ona göre oluşturan sınıflar yer almaktadır. Atölye ortamında öğrenciler proje ve uygulamalı derslerde oluşturacakları maketler için gerekli ekipmanların yer aldığı alana sahip olurken üretim kısmında da aktif rol oynarlar.

  Okulun ilk döneminden itibaren öğrencilerin tüm çizim ekipmanlarına sahip olması gerekir. Çizim ekipmanların içerisinde “kalem ve cetvel çeşitleri, farklı ölçülerde kâğıtlar ve yardımcı çizim araçları” gibi sarf malzemeleri yer almaktadır. Uygulamalı derslerin içeriğine göre çizim/maket araç ve gereçleri dönem içerisinde alınan malzemenin miktarları artıp azalabilmektedir. 3. yarıyıldan 8. yarıyıla kadar Endüstriyel Tasarım Proje derslerinde pafta (görsel çıktı) ve maketlerin sunumu biçiminde sınav sistemi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda maket ve pafta ile ilgili hususlar öğrencinin öğrenim giderleri içerisinde bireysel olarak karşıladığı bir alan olarak yer almaktadır.

  Endüstriyel Tasarım Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Endüstriyel Tasarım; insan odaklı, tüm ihtiyaçlara ve beğenilere yenilikçi, yaratıcı ve işlevsel yaklaşan ve bu eksende çoklu üretimi amaçlayan multidisipliner bir meslektir. Bu bağlamda, günümüz dünyasında, yerel ve küresel rekabet ortamlarında yerini alabilecek düzeyde bir tasarımcı olabilmek adına, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik yapıların bileşkesinde en iyisini yapmaya programlanmış, öğrenci odaklı, görgü, bilgi arttırma ve deneyimleme ilkeleri ile hareket eden ve bu ilkeler doğrultusunda gerekenleri uygulamayı amaçlayan yapıyı oluşturmuş, oldukça deneyimli kadroya sahip bir bölümüz. Akademik kadromuz ve yenilikçi eğitim programımız ile geleceğin tasarımcı adaylarına farklı bir bakış açısı kazandırırken, mesleki ve kişisel gelişimleri doğrultusunda güncel ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip bireyler yetiştirmekteyiz. Eğitim sistemimiz uygulama ağırlıklı olup öğrencilerimizin edindiği tüm bilgi ve beceriyi pratiğe dönüştürmesi öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. İstanbul Ticaret Odasının desteğini her an arkamızda hissettiğimiz bir eğitim programının, değişen dünya koşullarına ayak uydurması, teknolojileri ve kavramları yakından takip etmesi farklılığımızın bir belgesidir.

  Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR
  Bölüm Başkanı
  aunuvar@ticaret.edu.tr

  TİCARET’in elektrikli aracına
  TEKNOFEST’te büyük ilgi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ürettiği ikinci elektrikli otomobil olan T-Elektro, TEKNOFEST İSTANBUL’da en çok ilgi gösterilen elektrikli araçlardan biri oldu. TÜBİTAK’IN Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları programı için üretilen T-Elektro’yu binlerce ziyaretçinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de inceledi.
  İstanbul Ticaret Üniversitesi, ikinci elektrikli otomobili olan T-Elektro’yu tamamlayıp görücüye çıkardı. Tasarımı ve üretiminde Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden 25 öğrencinin çalıştığı T-Elektro, TEKNOFEST İSTANBUL’da da sergilendi.

  Hemen Paylaş