Dijital dönüşümün yaşandığı XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve iletişimin pratik yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak Fakültemizden mezun olmaktadır.

İletişim Fakültesi Bölümleri

Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Medya ve İletişim  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  Dijitalleşmenin toplumsal hayatı her yönüyle dönüştürdüğü XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen ve dönüşen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek ve iletişimin uygulamalı yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak Fakültemizden mezun olmaktadır.

  Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ
  İletişim Fakültesi Dekanı
  caktas@ticaret.edu.tr
  İletişim Fakültesi
  Dekan
  Görsel İletişim Tasarımı
  Bölüm Başkanı
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Bölüm Başkanı
  Medya ve İletişim
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Medya ve İletişim
  Öğretim Üyesi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Medya ve İletişim
  Bölüm Başkanı V.
  İletişim Fakültesi
  Dekan Yardımcısı
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Öğretim Üyesi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Öğretim Üyesi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Medya ve İletişim
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Medya ve İletişim
  Öğretim Üyesi
  Medya ve İletişim
  Öğretim Görevlisi
  Medya ve İletişim
  Öğretim Görevlisi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Görevlisi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Görevlisi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Araştırma Görevlisi
  Medya ve İletişim
  Araştırma Görevlisi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Araştırma Görevlisi
  Medya ve İletişim
  Araştırma Görevlisi
  Medya ve İletişim
  Araştırma Görevlisi
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  Araştırma Görevlisi
  Uzman Aynur Aslan
  Medya ve İletişim Bölümü
  Misafir Öğretim Üyesi
  “*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.
  “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.
  Hemen Paylaş