Dijital dönüşümün yaşandığı XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek ve iletişimin pratik yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak Fakültemizden mezun olmaktadır.

İletişim Fakültesi Bölümleri

Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Medya ve İletişim6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

Dijitalleşmenin toplumsal hayatı her yönüyle dönüştürdüğü XXI. yüzyılda İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eleştirel düşünceye sahip, alanında mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, sorumluluk sahibi gençler yetiştiriyoruz. İletişimin dinamik ve hızla değişen ve dönüşen yapısı içerisinde öğrencilerimiz, kuramsal bilginin yanı sıra yetenek ve becerilerini geliştiren, sorgulayan, araştıran, özgüveni yüksek ve iletişimin uygulamalı yönünü işin mutfağında öğrenen iletişimciler olarak Fakültemizden mezun olmaktadır.

Prof. Dr. Celalettin AKTAŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Hemen Paylaş