İletişim Fakültesi Bölümleri

Görsel İletişim Tasarım
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Medya ve İletişim (İngilizce Destekli)

Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur  •  Prof. Dr. Celalettin Aktaş  •  Prof. Dr. Mete Çamdereli  •  Prof. Dr. Rıdvan Şentürk  •  Prof. Dr. Zeliha Hepkon  •  Doç. Dr. Hilal Özden Özdemir Çakır  • Doç. Dr. Gözde Öymen  •  Doç. Dr. Oya Şakı Aydın  •  Doç. Dr. R. Gülay Öztürk  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Simin Erdemir  • Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tatlı  •  Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kocabay Şener  •  Öğr. Gör. Bilal Ayan  •  Öğr. Gör. Dr. Gözde Sunal Kızıl  •  Öğr. Gör. Dr. İhsan Eken  •  Öğr. Gör. Nurullah Kadirioğlu  •  Öğr. Gör. Zafer Topaloğlu  •  Arş. Gör. Ayşegül Elif Karagülle  •  Arş. Gör. Berk Çaycı  •  Arş. Gör. Mehmet Gülnar  •  Arş. Gör. Sena Aydın

Misafir Öğretim Görevlileri;
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ümit Erutku  •  Uzm. Öğr. Gör. Erhan Sevenler  •  Uzm. Öğr. Gör. Oğuz Haksever  •  Öğr. Gör. Hamdi Gökhan Abdik

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi çağı olarak adlandırılan yaşadığımız yüzyılda bilgiye ulaşma çabası, iletişim alanındaki büyük değişim ve gelişmenin nedeni olmuştur. Bu nedenle Fakültemiz, gelişen teknoloji doğrultusunda artan iletişim olanaklarının gerektirdiği çağdaş öğretim yaklaşımları çerçevesinde teknik bilgi ve beceriyle donatılmış insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Fakültemizin ders programları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlk iki akademik yılda genel kültür dersleri ve temel iletişim bilgileri verilmekte, üçüncü ve dördüncü akademik yıllarda uzmanlaşmaya olanak sağlayan seçimlik dersler yer almaktadır. Öğrencilerimiz alanlarında uzman, seçkin öğretim kadrosu tarafından hem mesleki yaşamda, hem de bireysel ve sosyal yaşamda etkili iletişim kurabilecek bir biçimde yetiştirilmektedir.Çağdaş bir eğitim için gerekli tüm altyapı araç ve gereçlerine sahip olan fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarında, medya atölyesinde, radyo ve televizyon stüdyolarında, uygulamalı eğitim olanaklarıyla öğrencilere günümüzün rekabet ortamına uygun, yarışmacı, dinamik ve donanımlı kimlik kazandıran bir eğitim verilmektedir.

Hemen Paylaş