İşletme Fakültesi Bölümleri

İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Uluslararası Ticaret (İngilizce Destekli)
İktisat
İşletme
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce Destekli)
Bankacılık ve Finans (İngilizce Destekli)
HAVACILIK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ahmet Kara  •  Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş  •  Prof. Dr. Ali İhsan Karacan  •  Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz  • Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut •  Prof. Dr. Beliz Ülgen  •  Prof. Dr. Elçin Aykaç Alp  •  Prof. Dr. Esin Okay  •  Prof. Dr. Hasan Türedi  •  Prof. Dr. Hüner Şencan  •  Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı  •  Prof. Dr. Mecit Eş  •  Prof. Dr. Murat Ali Yülek  •  Prof. Dr. Murat Kasımoğlu  •  Prof. Dr. Münevver Turanlı  •  Prof. Dr. Nazım Ekren  •  Prof. Dr. Nüzhet Kahraman  •  Prof. Dr. Özgür Çengel  •  Prof. Dr. Selim Yüksel Pazarçeviren  •  Prof. Dr. Suna Özyüksel  •  Prof. Dr. Vural Akarçay  •  Prof. Dr Yahya Fidan •  Prof. Dr. Yusuf Tuna  •  Doç. Dr. Aydın Çelen  •  Doç. Dr. Ali Görener  •  Doç. Dr. Betül Gür  •  Doç. Dr. Figen Yıldırım  •  Doç. Dr.  Gülçin Tapşın  •  Doç. Dr. İ. Kahraman Arslan  •  Doç. Dr. İlker Kıymetli Şen  •  Doç. Dr. Murat Yalçıntaş  •  Doç. Dr. Necla Öykü İyigün  •  Doç. Dr Serkan Çankaya  • Dr. Öğr. Üyesi Adnan Veysel Ertemel  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Demir  • Dr. Öğr. Üyesi Ali Altuğ Biçer  • Dr. Öğr. Üyesi Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu  • Dr. Öğr. Üyesi Ayben Koy  • Dr. Öğr. Üyesi Başak Erdem Rena  • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Asarkaya  • Dr. Öğr. Üyesi Didem Zeynep Bayazıt Şahinoğlu  •  Dr. Öğr. Üyesi Duygu Celayir   •  Dr. Öğr. Üyesi Elif Güneren Genç  •  Dr. Öğr. Üyesi Güldenur Çetin  •  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan  • Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Ersoy  •  Dr. Öğr. Üyesi Merve Tarım  •  Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel  •  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre Civelek  •  Dr. Öğr. Üyesi Nagehan Uca  •  Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Keleş Tayşir  • Dr. Öğr. Üyesi Okşan Artar  •  Dr. Öğr. Üyesi Osman Bayraktar  •  Dr. Öğr. Üyesi Pınar Başar  • Dr. Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak  • Dr. Öğr. Üyesi Sabri Öz  • Dr. Öğr. Üyesi Serab Onursal  •  Dr. Öğr. Üyesi Sinem Sefil  •  Dr. Öğr. Üyesi Vahit Ferhan Benli  •  Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan  •  Öğr. Gör. Armando Aliu  •  Öğr.Gör. Ebru Ulucan  •  Öğr. Gör. Kadir Özgür Oğuz  •  Öğr. Gör. Mustafa Emre Taşçı  •  Arş. Gör. Ali Kürşat Sak  •  Arş. Gör. Cihat Köksal  •  Arş. Gör Gencay Karakaya  •  Arş. Gör. İsrafil Boyacı  •  Arş. Gör. Mehmet Sağlam  •  Arş. Gör Nihan Yavuz  •  Arş. Gör. Ömür Uras

Misafir Öğretim Görevlileri; Doç. Dr. Tan Kamil Gürer  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent Günceler  •  Öğr. Gör. Ahmet Uğuzluoğlu  •  Öğr. Gör. Ali İzzet Eken  •  Öğr. Gör. Fatih Temel  •  Öğr. Gör. Sencerhan Avcı

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

2001 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte, Ticari Bilimler Fakültesi adıyla akademik yaşamına başlamıştır. Zaman içinde akademik kadrosu, öğrenci sayı ve niteliği, öğrencisine sağladığı fiziki ve sosyal imkanlar ile gelişen fakültemizde İşletme (Türkçe ve İngilizce), İktisat (Türkçe ve İngilizce), Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Havacılık Yönetimi olmak üzere sekiz bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden ikisi İngilizce, üçü İngilizce destekli ve üçü Türkçe müfredat ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletme Fakültesi, İstanbul Ticaret Odası’nın da desteği ile Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesinde öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak alanlarında uzman, iş dünyası deneyimine sahip üretken bir akademik kadroyu bünyesinde barındıran fakültemiz, üniversitelerin benzer akademik kurumlarından ciddi anlamda ayrışmaktadır. Fakülte bünyesinde açılmış bölümlerin teorik kurgusunun yanı sıra iş dünyası pratiğine de yer veren müfredatı bu hedefi desteklemektedir. Fakültemiz, kuruluşundan bu yana gerek nitelikli öğretim üyesi kadrosu gerekse tercih edilen eğitim-öğretim programları açısından önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Üniversitemizin stratejik planında ortaya koyduğu orta/uzun vadeli vizyonu/misyonu doğrultusunda Fakültemiz, güçlü öğretim kadrosunun güncel akademik araçlardan yararlanarak ideal sınıf ortamlarında kazandırdığı akademik bilgi ve donanımın yanı sıra zorunlu/seçmeli staj dersi uygulamalarıyla öğrencilerimizi rekabetçi iş dünyası koşullarına güçlü bir şekilde hazırlamaktadır. Fakültemizde sunulan Mesleki Seminer dersleri, Banka Uygulama Şubesi, Foreks laboratuvarı ve benzeri uygulamalı etkinlikler yoluyla iş adamlarının ve ekonomik birimlerde görev alan profesyonellerin deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşmaları, gençlerimizin kariyer gelişiminde bir ömür boyu sürmesi beklenen güçlü bir iletişim ağının üyesi olmalarını sağlamaktadır. İş yaşamında başarılı olabilmenin temel gerekliliklerinden biri, bireyin kişisel gelişimini sağlamasıdır. Bu yönüyle İşletme Fakültesi bilgi çağının gerektirdiği teorik ve uygulamalı donanım ve becerileri kazanmış, etkin yönetim anlayışıyla çağdaş mesleki bilgilere sahip, önde gelen ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışmak üzere nitelikli girişimcileri ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

                                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Hüner Şencan Dekan İşletme Fakültesi

Hemen Paylaş