İşletme Fakültesi Bölümleri

Finans ve Bankacılık (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
İktisat
İşletme
İşletme (İngilizce)
Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finansman
HAVACILIK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (İNGİLİZCE)  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Puan Tablosu

  Merhaba değerli üniversite adayları,

  İşletme Fakültemiz, üniversitemizin en köklü fakültelerinden biridir. İş dünyasının güncel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetleri sunmaktadır. Fakültemiz, öğrencilere iş dünyasında başarılı bir kariyer için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimleri kazandırmayı hedeflemektedir. Araştırma ve sektör deneyimi olan bir akademik kadro tarafından yürütülen programlar ve dersler aracılığıyla öğrencilere kapsamlı bir içerik sunulmaktadır.

  80’e yakın öğretim üyesi ve araştırma görevlimizle öğrencilerimize modern çağın gerekliliklerine uygun bir eğitim verebilmek için buradayız. Derslerimizi işlerken örnek uygulamalara ve işletme vakalarına dayalı bir anlayışımız söz konusu. Teorik bilgiyi ve pratik yaklaşımı harmanlayarak, eğitim kalitesini arttırma hedefindeyiz. Mevcut kadromuzun yanı sıra çeşitli sektörlerden yöneticiler de uygulamalı dersler ile öğrencilerimize bilgi ve tecrübelerini aktarmaktadırlar. İstanbul Ticaret Odası’nın büyük desteğini de buna eklediğimizde profesyonel ağınızın gelişimi ve network oluşturma anlamında da fakültemizin çok iyi bir düzeyde olduğunu ifade edebilirim.

  Çift ana dal ve yan dal programlarında da geniş bir yelpazeye sahibiz. Erasmus ve diğer ikili anlaşmalarla öğrencilerimize yurtdışı tecrübesi edindirme gayretindeyiz. Çok çeşitli kulüp faaliyetlerimizle ve aktivitelerimizle öğrencilerimize sosyalleşebileceği imkânlar sağlıyoruz. İlginize bağlı olarak küresel ölçekte ihtiyaç duyulan farklı yabancı dilleri öğrenmeniz için de fırsatlar sunuyoruz.

  İşletme Fakültesi olarak girişimciliği de teşvik ediyoruz. Öğrencilerimize kendi işlerini kurma ve yönetme becerilerini geliştirmek için gereken desteği sağlıyoruz. Bu sayede mezunlarımız, sadece iş dünyasında çalışan bireyler olmakla kalmayıp aynı zamanda girişim yapabilen kişiler olarak saha da yer alıyorlar.

  İşletme Fakültesi programlarından birinde eğitim almak istiyorsanız “İstanbul Ticaret Üniversitesi”nin, en doğru adreslerden birisi olduğunu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim. Akademik alt yapısı güçlü, analitik düşünebilen,  iş hayatının değişen gerekliliklerine cevap verebilen, 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip mezunlar yetiştiriyoruz.

  Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle,

  Prof. Dr. Ali GÖRENER
  İşletme Fakültesi Dekan V.
  agorener@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş