Görselliğin günümüzde gerçeklik algısının belirlenmesinde hâkim bir rol üstlendiği bilinmektedir. Matbaa ve fotoğraf makinesinin icadıyla başlayan, sinema ve televizyonla devam eden bu süreç internet ve mobil iletişim araçlarıyla birlikte her geçen gün hâkimiyetini pekiştirmekte ve aynı oranda biraz daha karmaşık hale gelmektedir. Bu süreçte sinemanın önemli bir kırılma noktası oluşturduğu muhakkaktır. Yaklaşık 120 yıllık gelişim sürecinde film, diğer sanat dalları gibi değişmiş, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, dönüşmüş ve kendini diğer iletişim mecralarıyla ilişkilendirerek çeşitlendirmiştir. Örneğin başlangıçta sadece sinema salonları için düşünülen filmler, televizyon için ayrıca formatlanmış, interaktif bir ilişki içinde dönüşerek farklı anlatım yapılarına, biçimlerine ve türlerine kavuşmuştur.

İLETİŞİM FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan Türü2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
Görsel İletişim Tasarımı
(Türkçe)
%50 İndirimliSÖZ4561.931540.799
Görsel İletişim Tasarımı
(Türkçe)
BursluSÖZ81.57114.495  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP – YANDAL
  Görsel İletişim Tasarımı
  Bölüm Başkanı
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Üyesi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Görevlisi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Öğretim Görevlisi
  Görsel İletişim Tasarımı
  Araştırma Görevlisi
  Fotoğrafçılık 1-2; Bilişim Uygulamaları 1-2; Kamera Kullanım Teknikleri; Film Yapım ve Yönetim; Dijital Kurgu Teknikleri; Görüntü Yönetmenliği; Efektif Tasarım 1-2; Sanat Yönetmenliği; Kısa Film; Reklam Filmi Uygulamaları; Tipografi 1-2; Grafik Tasarım 1-2; Sinemada Ses; Yazarlık Atölyesi; Stüdyo Fotoğrafçılığı; Reklam Fotoğrafçılığı; Fotografik Yaklaşımlar; İnteraktif Tasarım; Deneysel Film.

  Reklamcılık, televizyon ve sinema sektörlerinde görsel iletişimin tasarlanmasına katkıda bulunacak sanat yönetmeni, fotoğraf sanatçısı, stüdyo fotoğrafçısı, reklam fotoğrafçısı, kameraman, kurgu ve grafik tasarım elemanı, senarist, belgeselci, yönetmen, yönetmen yardımcısı, animatör ve film eleştirmeni gibi meslek dallarında çalışabilir.

  Bölümümüz öğrencileri 5. ve 6. dönemlerde olmak üzere, yılda iki dönem, bölüm programı içeriğine uygun sektörel alanlarda staj yapabilmekte ve bilgilerini uygulamalı olarak sınama imkanı bulabilmektedir. Öğrencilerimiz, stajlarını il sınırları içinde olmak şartıyla seçtikleri sektörel alanlarda üniversitemizin Kariyer Merkezi üzerinden ve danışman hoca gözetiminde yapmakta ve faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. Bu çerçevede bölüm öğrencilerimiz görsel iletişim her dalında, kameramanlıktan, montaja, fotoğrafçılıktan, efekt tasarımına, grafik tasarım ve senaryo yazarlığına kadar uzanan geniş bir alanda staj imkanı bulabilmektedir.

  İhtiyaç duyulduğu taktirde Rektörlüğümüzün onayı ile belirli bir ücret karşılığında öğrencilerimize bölümümüz dahilinde  asistan öğrenci statüsünde kısmı zamanlı çalışma imkanı sunulmaktadır.

  İLETİŞİM
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Görsel İletişim Tasarımı (Zorunlu)45 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir
  GÖNÜLLÜ STAJ: Öğrencilerimiz eğitim dönemi içerisinde hafta içi boş günlerinde(2 ya da 3 gün) ve yaz döneminde sürekli olarak staj yapmaktadırlar. Staj sigortaları da zorunlu stajlarda olduğu gibi Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  Zorunlu / seçmeli veya gönüllü staj kapsamında stajını gerçekleştiren öğrencilerimize stajyer ücreti ödemesi yapılması veya yapılmaması hususu firmaların kendi yönetim politikaları çerçevesinde belirlenmektedir.

  Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olup, isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılıp başarısız olan öğrenciler aşağıda belirtilen alternatiflerden birini kullanabilir:

  – Hazırlık programını tekrar etme,

  – Kayıtlı oldukları bölümlere/programlara devam etme,

  – Mezun oluncaya kadar yeterlik sınavlarına girme,

  – Mezun oluncaya kadar hazırlık programı tercihinden vazgeçme.

  Bölümümüzde yer alan gerçek çekim efektlerine imkân tanıyan televizyon ve film stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, reji odası, radyo stüdyosu, animasyon stüdyosu ve Mac bilgisayarlarıyla donatılmış laboratuvarlarıyla öğrencilerimiz teorik ve pratik derslerde öğrendiklerini uygulama ve kendilerini böylece geleceğe hazırlama imkânı bulmaktadır.

  Program İçeriği: Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz bütün bu gelişmeleri dikkate alarak, öncelikli olarak film sanatına odaklanmakta ve özellikle dijital film döneminde çeşitlenen anlatım ve gösterim biçimlerini kapsayacak biçimde gençlerimizi geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz teorik ve uygulamalı derslerden oluşan müfredatıyla çekim aşamasından montaj aşamasına kadar gelişen bütün süreçlerde dijital film ve animasyonun efektif entegrasyonunun mümkün kılan imkânlar sunmaktadır. Bu çerçevede bölümümüz, reklamcılık, televizyon ve sinema sektörlerinde görsel iletişimin tasarlanmasına katkıda bulunacak sanat yönetmeni, fotoğraf sanatçısı, kameraman, kurgu ve grafik tasarım elemanı, senarist, belgeselci, yönetmen ve film eleştirmeni gibi meslek dallarında yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Program Sütlüce Yerleşkesinde eğitim görmektedir.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  İçinde bulunduğumuz görsel iletişim çağında, algımız her geçen gün biraz daha görsel kültürün sabit ve hareketli görüntü biçimlerine odaklanmaktadır. Bölümümüz, hareketli görüntü döneminin öncüsü olan sinema ve bütün film türleri başta olmak üzere, fotoğraf ve grafik tasarım alanlarına yönelik ders içerikleri sunmakta, böylece alanında uzman kadrosu ve bütün öğrencileriyle birlikte hayata dokunmakta, yeni gelişmelerin nabzını tutmaktadır.
  Hayatın içinde kalmayı ilke edinen ve dolayısıyla öğrencilerine yenilikleri dikkate alan bir program sunan bölümümüz, kendini sürekli güncelleyen dinamik bir programa sahiptir.  Bu çerçevede bölümümüz, günümüzde tecrübe ettiğimiz dijitalleşme sürecine özel önem vermekte ve çok çeşitli uygulama imkânları sunmaktadır.
  Sunduğu geniş bakı açısı ve yenilikçi çerçeve dolayısıyla, bölümümüz öğrencilerinin, fotoğraf ve grafik tasarımının yanında film yapım, çekim ve gösterim aşamalarında söz konusu olabilecek yönetmenlikten, kameramanlığa, kurguya ve senaryo yazarlığına kadar uzanan çok geniş bir yelpazede mesleki yetkinliğe kavuşması mümkün olmaktadır.

  Prof. Dr. Rıdvan Şentürk
  Bölüm Başkanı
  rsenturk@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş