İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

BURS İÇERİĞİAÇIKLAMABURS BELGESİ
İTO Tercih Bursu
Üniversitemizi, ilk 5 tercihi içinde yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; indirim sağlanır.
Üniversitemizi, tercihlerinde ilk 5 te yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.
TOBB'a Bağlı Oda Ve Borsaların Üye Çocuklarına İndirim:TOBB'a bağlı Oda ve Borsaların Üye Çocuklarına indirim uygulanır.TOBB'a Bağlı Oda ve Borsaların üye çocuklarına üniversitemizi tercih ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanır.TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olduğunu gösterir onaylı belge.
İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri İndirimi:
Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası komite üyesi ile eş ve çocuklarına;
%25 oranında indirim sağlanırİTO Komite üyesi olduğuna dair onaylı belge.

ÜNİVERSİTEMİZ BURS YÖNERGESİ – BURSLAR

BURS İÇERİĞİAÇIKLAMABURS BELGESİ
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu:
ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversitenin giriş başarı burslu kontenjanlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere verilir.
Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup,
lisansta normal öğretim süresi (sekiz yarıyıl) ve Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için (2 yarıyıl) verilir. Zorunlu hazırlık sınıfını 1 yarıyılda tamamlayan öğrencinin bursu normal öğrenim süresi sonunda 1 yarıyıl daha devam eder.
Not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır. Burs yönergesinin bursların sona ermesine ilişkin 26. madde hükmü saklıdır.
Tercih Bursu:
Üniversitemizi ilk 3 tercih arasında seçen öğrencilere verilir.
Üniversitemizi 1., 2., ve 3. sırada tercih eden öğrencilere 9 ay boyunca , 4 yıllık normal öğrenim süresince her eğitim öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek tutarda burs verilir. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için de geçerlidir. Tercih bursu diğer burs ve indirimlerle birlikte uygulanabilir.(Genel Not ortalamasının 2,00’nin altına düşmesi ve 2 den fazla F veya IA notunun bulunması halinde burs kesilir.)
Yıllık Üstün Başarı Bursu:
(Üniversiteye Giriş % 100 Tam Başarı Burslu öğrenciler hariç)
Üniversite’nin bölüm ve programlarına en az iki yarıyıl devam eden, bu süre sonunda o akademik yıl not ortalaması (4.00) üzerinden en az (3.50) olan, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren, alması gereken tüm derslerini alan ve hiç bir disiplin cezası almamış öğrencilere verilir.
Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
* Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 100’ü,
* Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 50’si,
* Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 25’i oranında burs verilir.
* Üstün başarı bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.
Spor, Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları:
Spor bursu T.C. Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren federasyonlarda, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda derece almış ferdi ve takım sporcularına hak ettiği oranda verilir. Sanat, Eğitim, Bilim ve Kültür Bursları ise sanat, eğitim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil ederek ilk üç dereceye girenlerden; birinci için %75'i, ikinci için %50'si ve üçüncü için %25'i oranında verilir.
* Burs, İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
* Spor bursları Spor Bursları Yönergesinde belirtilen şartlara tabidir.
Sanat, eğitim, bilim, kültür vb. alanlarda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil ederek ilk üç dereceye girdiğine dair ödül veya başarı belgesi. Spor bursu için; spor müdürlüğünün yapacağı mülakattan sonra isteyeceği belgeler.
Yurt Bursu:
Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk on binde yer alan İstanbul dışından gelen öğrencilere, normal eğitim öğretim süresi ile sınırlı olacak şekilde yurt ücreti (yurt bursu) yardımı yapılır.
*Burs aylık 1025 TL (KDV Dahil) dir. 9 ay boyunca (Ekim – Haziran) ödenir, *Öğrencinin öğretim yılı sonundaki genel not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi, ikiden fazla(F) ve/veya (IA) (NP) notunun bulunması ve hazırlıkta başarısız olması durumunda yurt bursu kesilir. *Kayıt yenileme yapılmayan ve kayıt dondurulan yarı yıllarda yurt bursu ödemesi yapılmaz.Öğrencinin kaldığı yurdun faturasının ibrazı.

ÜNİVERSİTEMİZ BURS YÖNERGESİ – İNDİRİMLER

İNDİRİMİN İÇERİĞİAÇIKLAMAİNDİRİME ESAS BELGE
1-Personel İndirimi:
Üniversite’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarına;
%50 oranında indirim sağlanır. Personel statüsünün normal öğretim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.Personel olduğuna dair onaylı belge.
2-Şehit Çocuğu İndirimi:
Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına;
% 100 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.Şehadetname belgesi.
3-Kardeş İndirimi:
Üniversitemizde okumakta olan her bir kardeşe %25 oranında indirim sağlanır.
%25 oranında indirim sağlanır. Aynı anda Üniversitemizde öğrenci olmuş kardeşlerden birinin mezun olması halinde diğer kardeşin indirimi normal öğrenim süresi kadar devam eder.Her iki kardeş için öğrenci belgesi.
4-İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimi:
İstanbul Ticaret Odası Üyeleri ile eş ve çocuklarına;
% 15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.Okula kayıt olduğu tarihten en az 6 ay öncesi odaya kayıtlı olunduğunu gösteren, üyenin adı ve soyadının yazılı olduğu ve “İstanbul Ticaret Üniversitesine ibraz edilmek üzere hazırlanmıştır” ibaresini içeren İTO faaliyet belgesi.
*Anonim şirketler için oda tarafından düzenlenen belgenin yanında, en az 6 ay önce ortak olunduğunu gösterir şirket pay defterinin ilgili sayfasının noter onaylı sureti.
5-İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri İndirimi:
Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ile eş ve çocuklarına;
%25 oranında indirim sağlanır.Meclis üyesi olduğuna dair onaylı belge.
6-İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personel İndirimi:
Bursun verildiği akademik yılda İstanbul Ticaret Odasında veya iştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına;
%25 oranında indirim mütekabiliyet esasına göre sağlanır.İTO iştirakinde çalıştığına dair onaylı belge.
7-Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi:
Bursun tanındığı akademik yılda, Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına;
% 15 oranında indirim sağlanır.Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Başkanı ve Başkanlık Divan Üyesi olduğuna dair onaylı belge.
8-İstanbul Ticaret Odası Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi:
İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş Liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere;
% 15 oranında indirim sağlanır.
9/a-İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları İndirimi;
Üniversitemizin lisans bölümleri ile Pedagojik Formasyon Programından mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden öğrencilere;
Üniversitemizin lisans bölümleri ile Pedagojik Formasyon programından mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden öğrencilere kayıt oldukları öğretim yılına ilişkin ücretin %25'i oranında; yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet ortalaması 3.00, doktora programlarında yüksek lisans mezuniyet ortalaması 3.50 ve üzerinde olanlara %50 oranında indirim sağlanır.
9/b-İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TİDER) Üyeleri İndirimi:
Üniversitemizin önlisan, lisans, yüksek lisans bölümlerinden mezun olup lisansüstü eğitimine Üniversitemizde devam eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TİDER) üyesi olan öğrencilerimize %5 indirim sağlanır.
%5 indirim uygulanır. Bu indirim diğer burs ve indirimlerle birlikte uygulanabilir.TİDER Üyelik belgesi.
10- İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi:
Bursun tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına;
% 10 oranında indirim sağlanır.Esnaf ve Sanatkarlar odası üyesi olduğunu gösteren onaylı belge.
11- Engelli Öğrenciler İndirimi:
Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır.
Engeli oranında indirim uygulanır.Engel durumunu gösterir heyet raporu.
12- Uluslararası Diploma Derecesine Sahip Öğrenciler İndirimi:
Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere;
% 10 oranında indirim sağlanır.
13- Okul Birinciliği İndirimi:
Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere;
% 25 oranında indirim sağlanır.Okul birincisi olduğunu gösteren onaylı belge.
14- Eş indirimi:
Üniversitemiz Lisans ve lisansüstü öğrencilerin eşlerine %25 indirim sağlanır.
% 25 oranında indirim sağlanır.Evlilik Cüzdanı.

Burs ve İndirimler, aşağıdaki hallerde sona erer;

1- Burs almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
2- Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması,
3- Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
4- Tercih bursu alan öğrencilerin öğretim yılı sonunda Genel Not Ortalamasının (GNO) 2,00 altına düşmesi ve 2 den fazla F, IA, NP notlarının bulunması durumunda tercih bursu kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda tercih bursu ödenmez.

* İndirimler, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.

* Aynı anda, oranı en yüksek bir başarı bursu , yine oranı en yüksek bir indirim, hak kazanılmışsa (bir yıllık) üstün başarı bursu ve Tercih Bursu birlikte uygulanabilir. (Önce oranı en yüksek olan burs/indirim uygulanır ; sonra ücretin kalan miktarından diğer oran düşülür).

* Burs ve indirim olanakları 04.08.2015 tarih ve 15 sayılı Mütevelli Heyeti kararı ile yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönergesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Üniversitemiz tarafından Yönetmelik ve Yönergelerimizde değişiklik yapılabilir, yapılan değişiklik Üniversitemiz web sitesinde ilan edilir.

Fiyatlar
Hemen Paylaş