İTO TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZE ÖSYM İLE YERLEŞEN ADAY ÖĞRENCİLERİMİZE VERİLEN BURSLAR VE İNDİRİMLER

BURS/İNDİRİM ADIAÇIKLAMABURS ORANI
İTO İlk 5 Tercih İndirimiÜniversitemizi, DGS, YKS İlk ve Ek Tercih sonuçlarına göre yaptıkları tercihlerinde ilk 5 içine yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize; %20 oranında indirim sağlanır.20%
İTO İlk 5 Tercih Bursuna Ek Başarı Sıralama Bursu*Hukuk ve Mühendislik Fakültesi için geçerlidir.


Hukuk Fakültesi
Sıralaması 50.000’den düşük olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %20 indirim sağlanır.
Sıralaması 50.001 ile 100.000 arasında olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %10 indirim sağlanır.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mühendislik Fakültesi
Sıralaması 125.000’den düşük olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli + %20 indirim sağlanır.
Sıralaması 125.001 ile 200.000 arasında olanlar için İTO ilk 5 Tercihe %20 indirime ek kademeli +%10 indirim sağlanır.


DGS, YKS İlk ve Ek Kontenjan ile yerleşen öğrenciler için geçerlidir.

%20
+
%20
/
%20
+
%10
--------
%20
+
%20
/
%20
+
%10
TOBB İndirimi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Oda ve Borsaların Üyeleri İndirimiTürkiye Odalar ve Borsalar Birliğine Bağlı Oda ve Borsa Üyeleri ve Genel Sekreterleri ile eş ve çocuklarına; %10 oranında indirim sağlanır.10%
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri İndirimi,
İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri İndirimi,
İstanbul Ticaret Odası ve İştirakleri Personel İndirimi
İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeleri, İstanbul Ticaret Odası Komite Üyeleri, İstanbul Ticaret Odasında veya İştiraklerinde çalışan personeli ile eş ve çocuklarına %25 oranında indirim sağlanır.25%
İstanbul Ticaret Odası Üyeleri İndirimiİstanbul Ticaret Odası Üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.15%
Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odalarında Yönetim Kurulu Üyesi,
Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı Üyeleri İndirimi:
Türkiye' deki Ticaret ve Sanayi Odalarında yönetim kurulu üyesi ya da Meclis Başkanlık divanı üyeleri ile eş ve çocuklarına %15 oranında indirim sağlanır. Bu indirimin kapsamı, uygulanma süresi ve ne şekilde uygulanacağı, Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca ilan edilerek duyurulur.15%

ÜNİVERSİTEMİZ BURS YÖNERGESİ – BURSLAR

BURS İÇERİĞİAÇIKLAMABURS BELGESİ
Üniversiteye Giriş Başarı Bursu:
Eğitim-öğretim ücretinin tamamına ilişkin olup,
Ön lisansta normal öğretim süresi (dört yarıyıl) devam eder.
Lisansta normal öğretim süresi (sekiz yarıyıl) ve zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için (2 yarıyıl) verilir. Zorunlu hazırlık sınıfını 1 yarıyılda tamamlayan öğrencinin bursu normal öğrenim süresi sonunda 1 yarıyıl daha devam eder.
Not ortalaması ve sınıf-ders geçme gibi konulardan tamamıyla bağımsızdır. Burs yönergesinin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır.
%100,
%50,
%25
Nakit Tercih Bursu:1)Üniversitemiz ön lisans ve lisans bölüm/programlarına birinci tercihinde yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık olarak, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek burs tutarı nakden ödenir. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için de geçerlidir. Bu yönergenin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır
2) Tercih bursundan Üniversitemize ilk kez ÖSYM ile kayıt yaptıran öğrenciler yararlanabilir.
3) Birinci tercihinde yerleşerek kayıt yaptıran %100 ÖSYM Burslu öğrenciler tercih bursundan yararlanamazlar.
İlk Tercih 1000 TL
Başarı Sıralama Bursu:Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 5000’de olup Üniversitemize yerleşenlere 2.500 TL aylık nakit burs verilir.
Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 5001 ve 10000 arasında olup Üniversitemize yerleşenlere 1.500 TL aylık nakit burs verilir.
Lisans: Üniversitemize ilk kez yerleşen öğrencilerimize verilir.
Ön lisans: İlk YKS ile üniversiteye tercih yaptıranlar hak kazanır. (Daha önce farklı üniversiteye yerleşmiş adaylar başarı sıralama bursu alamaz.)
Tercih Bursu, Başarı Sıralama Bursu ve Yurt Desteği akademik yılsonunda GNO 2,00`nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda bu burs/indirim ödenmez. Kayıt yaptırdığı halde öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece, tercih bursu ödenmez.
Üniversitemiz ön lisans ve lisans bölüm/programlarına başarı sıralama bursu ile kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca aylık olarak, her eğitim-öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek burs tutarı nakden ödenir. Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı normal süresi için de geçerlidir. Bu yönergenin bursların sona ermesine ilişkin ilgili madde hükmü saklıdır.
İlk 5000 - 2.500 TL
İlk 5001 ve 10000 arasında 1.500 TL
Aylık
Spor İndirimi: Spor indirimi ile ilgili usul ve esaslar “ Spor Bursu/İndirimi Yönergesi” nde belirtilen şartlara tabidir. Başarı Derecesine göre
%100, %75, %50
İsteğe Bağlı Hazırlık Okulu İndirimi:Sadece Türkçe bölümde okuyan öğrencilere yönelik isteğe bağlı İngilizce hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.Sadece Türkçe bölümlerde geçerli;
%50
Yurt Desteği:Üniversitemiz bölümlerini tercih eden ve yerleştiği puan türünde ilk 10.000’de (on bin) yer alan İstanbul dışında ikamet eden öğrencilere yurt desteği verilir. Söz konusu destek yurt faturası karşılığı nakden ödenir. Kayıt yenileme yapılmayan ve kayıt dondurulan yarıyılda yurt desteği ödemesi yapılmaz.(21.06.2016 tarih 143/4 nolu Mütevelli Heyet Kararı) Bu kapsamdaki öğrenciye yurt desteği olarak; Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen meblağ ölçüsünde ödeme yapılır. Tercih Bursu ve Yurt Desteği akademik yılsonunda GNO 2,00`nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt dondurma yapılan yarıyılda bu burs/indirim ödenmez. 1.890 TL

ÜNİVERSİTEMİZ BURS YÖNERGESİ – İNDİRİMLER

BURS/İNDİRİM ADIAÇIKLAMABURS ORANI
Üniversitemiz Kadrolu Akademik ve İdari Personel İndirimi; Üniversitenin kadrolu akademik ve idari personelinin eş ve çocuklarına %50 oranında indirim sağlanır.
Personel statüsünün normal öğrenim süresi içinde kaybedilmesi durumunda takip eden yılda kesilir.
50%
Şehit Çocuğu indirimi:Şehitlerin üniversitemizde okuyan çocuklarına % 100 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.100%
Gazi ve Gazi Çocuğu İndirimi: Gazilere ve gazilerin üniversitemizde okuyan çocuklarına %75 oranında indirim sağlanır. Süresizdir.75%
Aile indirimi:Üniversitemizde okumakta olan her bir anne, baba, kardeş, eş veya çocuk %20 oranında indirim sağlanır. Aynı anda üniversitemizde öğrenci olmuş aile fertlerinden birinin mezun olması durumunda diğerinin indirimi devam eder. Aile fertlerinden birinin diğer herhangi bir sebeple ilişiği kesilirse; diğerinin de indirimi sona erer.20%
İstanbul Ticaret Odası Tarafından Kurulan Lise Mezunları İndirimi: İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulmuş Liselerden mezun olup Üniversitemizi ilk üç tercih içerisinde seçmiş olan ve Üniversitemize kayıt yapan öğrencilere %15 oranında indirim sağlanır.15%
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İndirimi: İndirimin tanındığı akademik yılda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üye ile eş ve çocuklarına %10 oranında indirim sağlanır.10%
Yıllık Üstün Başarı Bursu: Yıllık Üstün Başarı Bursu, bölüm bazında aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında yapılacak sıralamada ilk üçe giren öğrencilerden;
* Akademik yıl ortalaması (3.80 – 4.00) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 100’ü,
* Akademik yıl ortalaması (3.60 – 3.79) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 50’si,
* Akademik yıl ortalaması (3.50 – 3.59) arasındaki öğrencilere, bir sonraki öğrenim yılı ücretinin % 25’i oranında burs verilir.
* Üstün başarı bursu, İngilizce Hazırlık Okulu süresi içinde verilmez.
%100,
%50,
%25
Engelli Öğrenciler İndirimi: Engelli olduğuna dair raporunu sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından ,engellilik oranı kadar indirim yapılır.Engelli Oranı Kadar
Uluslararası Diploma Derecesine Sahip Öğrenciler İndirimi: Uluslararası diploma notu derecesine sahip olup Üniversitemizde okumakta olan öğrencilere %10 oranında indirim sağlanır.10%
Okul Birinciliği İndirimi: Okul birincisi olduğu yıl üniversitemizi tercih edip yerleşen öğrencilere %25 oranında indirim sağlanır.25%
ÇAP Bursu:Genel Not Ortalaması 3.25 üzerinde olan öğrenciler %100 oranında çift anadal bursu alırlar.
--------
ÖSYM burslusu olarak yerleşen öğrenciler; kayıt oldukları yılın taban puanı dikkate alınarak, çift anadal yapmak istediği programın ilgili yıldaki taban puanına uygun şekilde hak kazanacağı ÖSYM bursu ile programa kayıt yaptırabilirler.
%100
----------
ÖSYM Bursu
Protokol İmzalanan Liseler İndirimi:Üniversitemiz ile protokol imzalanan özel ve devlet liselerinden mezun olan öğrencilere, YKS ile ilk defa yerleşmeleri ve Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde %15 indirim uygulanır.15%

Burs ve İndirimler, aşağıdaki hallerde sona erer;

İlk 5 tercihte yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere İTO tarafından sağlanan “%20 Tercih Bursu” öğretim yılı sonunda Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olunması (normal öğrenim süresi 1 yılda tamamlayamama) durumunda hazırlık sınıfı tekrar edilirken durdurulur. GNO’ nun 2.50’nin altına düşmesi ve 2’den fazla başarısız (F,NP,IA) dersin olması durumunda burs kesilerek , koşullar yeniden sağlandığı takdirde devam eder.
Başarı Sıralama Bursu, Tercih Bursu ve Yurt Desteği; Ögretim yılı sonunda GNO 2.00 'nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt yenileme yapılmayan veya kayıt dondurulan yarıyıllarda ödeme yapılmaz, burs durdurulur. Öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece burs ödenmez. Başarı Sıralama Bursu, MYO tercih eden öğrenciler arasından ilk defa üniversiteye yerleşen öğrencileri kapsamaktadır.
1- Burs/İndirim almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
2- Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması(Şehit ve Gazi çocuğu indirimi hariç)
3- Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
durumlarında burs/indirim sona erer.
İndirimler, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
Aynı anda; ÖSYM bursu, hak kazanılmışsa Yıllık Üstün Başarı Bursu, ÇAP / Yan Dal Bursu, Tercih Bursu ve oranı en yüksek bir indirim birlikte uygulanabilir.

Ücret Tablosu
Ücret Hesaplama

Burs ve İndirimler, aşağıdaki hallerde sona erer;

İlk 5 tercihte yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere İTO tarafından sağlanan “%20 Tercih Bursu” öğretim yılı sonunda Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olunması (normal öğrenim süresi 1 yılda tamamlayamama) durumunda hazırlık sınıfı tekrar edilirken durdurulur. GNO’ nun 2.50’nin altına düşmesi ve 2’den fazla başarısız (F,NP,IA) dersin olması durumunda burs kesilerek , koşullar yeniden sağlandığı takdirde devam eder.
Başarı Sıralama Bursu, Tercih Bursu ve Yurt Desteği; Ögretim yılı sonunda GNO 2.00 'nin altına düşmesi halinde kesilir. Kayıt yenileme yapılmayan veya kayıt dondurulan yarıyıllarda ödeme yapılmaz, burs durdurulur. Öğrenim borcu olan öğrencilere, borçluluk durumu devam ettiği sürece burs ödenmez. Başarı Sıralama Bursu, MYO tercih eden öğrenciler arasından ilk defa üniversiteye yerleşen öğrencileri kapsamaktadır.
1- Burs/İndirim almaya hak kazandıran durumun devam etmemesi,
2- Öğrencinin normal öğrenim süresinde öğrenimini başarı ile tamamlayamaması(Şehit ve Gazi çocuğu indirimi hariç)
3- Bir dönem uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olması,
durumlarında burs/indirim sona erer.
İndirimler, Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı süresini de kapsar.
Aynı anda; ÖSYM bursu, hak kazanılmışsa Yıllık Üstün Başarı Bursu, ÇAP / Yan Dal Bursu, Tercih Bursu ve oranı en yüksek bir indirim birlikte uygulanabilir.

Ücret Hesaplama
Hemen Paylaş