Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayhan Ceylan  •  Prof. Dr. Emin Zeytinoğlu  •  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi  • Prof. Dr. Kayıhan İçel  •  Prof. Dr. Muzaffer Şeker  •  Prof. Dr. Şükrü Yıldız  •  Prof. Dr. Yücel Oğurlu   •  Prof. Dr. Zafer Gören  •  Doç. Dr. Asuman Yılmaz  •   Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç  •  Arş. Gör. Ahmet Kalafat  •  Arş. Gör. Beyza Çağla Şahin  •  Arş. Gör. Fatma Nur Tekçe  •  Arş. Gör. Hilal Yüksel  •  Arş. Gör. Muratcan Gökdemir  •  Arş. Gör. Nursen Özcan  •  Arş. Gör. Selvi Nazlı Güvenç  •  Arş. Gör. Zehra Badak Aybar  •  Arş. Gör. Zeynep Çelik Gülseven

Misafir Öğretim Görevlileri;
Doç. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ  •  Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu SKALAR  •  Doç. Dr. Serap AMASYA  •  Doç. Dr. Pınar KARTAL  •  Dr. Öğr. Gör. Balca ÇELENER  •  Dr. Öğr. Üyesi Evra ÇETİN  •  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih ÇAKIR

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Puan Tablosu

Hukuk Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Bu süreç kamusal alandan bireysel alana kadar bir yol izler ve bu nedenle hukuk fakültelerindeki öğretim kamu hukuku – özel hukuk ayırımı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, yükseköğretimin diğer bazı dallarından farklı olarak lisans düzeyinde hukuk eğitimi alan bir kişi ayırım olmadan kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki tüm hukuk dallarını birlikte öğrenir ve sonuçta “hukukçu” olarak mezun olur. Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Bu süreç kamusal alandan bireysel alana kadar bir yol izler ve bu nedenle hukuk fakültelerindeki öğretim kamu hukuku – özel hukuk ayırımı çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak, yükseköğretimin diğer bazı dallarından farklı olarak lisans düzeyinde hukuk eğitimi alan bir kişi ayırım olmadan kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki tüm hukuk dallarını birlikte öğrenir ve sonuçta “hukukçu” olarak mezun olur.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitim ve öğretiminin bu geleneksel özellikleri göz önünde bulundurularak, öğrencilerinin teorik ve uygulama bilgisine sahip, gerektiğinde uluslararası boyutlarda hukuk mücadelesi verebilecek hukukçular olarak yetişmeleri hedefi izlenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, Fakültemizin müfredatında hukuk formasyonu için zorunlu derslerden başka, yetişmekte olan genç hukukçuların Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Hukukun diğer alanlarında donanımlı hale gelmelerini sağlayacak seçimlik dersler de yer almaktadır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılabilecek bazı yan konularda alt bilgi yapısı sağlayan dersler öğrencilerin seçimine sunulmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde düzenlenip gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası sempozyum, panel, konferans ve seminerlere öğrencilerimizin de katılmaları teşvik edilerek hukuk alanındaki güncel gelişmeleri izlemelerine olanak sunulmaktadır. Diğer yandan, öğrenci kulüpleri ve çeşitli yarışmalar başta olmak üzere Üniversitemizin destek verdiği pek çok sosyal ve kültürel etkinlik alanı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri öğretim görevlerinin yanı sıra bilimsel alandaki yayınlarıyla da tanınmakta ve bilinmektedir. Öğretim üyelerimizin bu yayınları TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen Ulusal Toplu Katalog (www.toplukatolog.gov.tr) ve DergiPark (dergipark.gov.tr) resmi internet sitelerinden izlenebilir.

Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

Hukuk Fakültesi mezunları; adlî, idarî, malî ve iktisadî geniş bir alanda çalışma imkânına sahiptir. Bununla birlikte fakülte mezunlarının normal çalışma sahası adliye merkezlidir. Bu kapsamda mezunlar, yaptıkları staja bağlı olarak; hâkim, savcı, avukat ve noter unvanları ile görev alabilmektedir. Adlî yargı hâkim ve savcısı, idarî yargı hâkimi, avukat veya noter olabilmek için adayların mevzuatta öngörülen stajı tamamlamaları gerekmektedir. Fakülte mezunları danışman olarak da çalışabilirler. İdarî sahada kamu ve özel sektörde istihdam imkânı mevcuttur. Kamu sektöründe; İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kaymakam ve vali; Dışişleri, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda; müfettiş, denetçi, uzman, memur vb. unvanlarla görev almak mümkündür. Özel sektörde de yönetici veya danışman olarak görev üstlenilebilmektedir. Bu başlıca çalışma alanları yanı sıra, üniversitelerde akademisyen olmak gibi mezunların tercihlerine veya iş imkânlarına göre değişebilen farklı istihdam sahaları da bulunmaktadır.

Bölüm Anlatımı:

Hukuk Bölümü Hukuk Fakültesinde 4 Yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Lisans Eğitimi Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleşmektedir.

Hemen Paylaş