Hukuk Fakültesi

Toplumlar ve ülkeler arasında iletişimin ve etkileşimin gün geçtikçe arttığı küreselleşme sürecinde bir hukukçunun kendi ülkesinin iç hukuku yanında, uluslararası hukuk bilgisine de sahip olması gerekmektedir. Bu gerçekten hareket eden İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğrencilerine, ulusal hukukun yanı sıra uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri de izleme olanağını sağlayarak evrensel standartlara uygun, nitelikli bir hukuk eğitimi sunmayı hedeflemektedir.6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

Fiyatlar
Burslar ve İndirimler
Ders Programı
Bilgi Kazandırma

ETKİNLİKLERİMİZ

Sevgili Üniversite Adayları Merhaba,

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde 20 yıla yakın süredir eğitim öğretim faaliyetini sürdürmekte olan Fakültemiz, Türkiye’nin ve dünyanın köklü hukuk fakültelerinde yetişmiş güçlü eğitim kadrosu, dünya standartları takip edilerek plânlanmış müfredatı, uluslararası eğitim arenasındaki gelişmeleri takip etme becerisi ile özellikle hukukçu profesyoneller tarafından güvenilen ve tavsiye edilen bir eğitim kurumudur.

Hukuk Fakültemizde uygulanan etkin eğitim modeli ve sunulan olanaklarla amacımız, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk mücadelesi verebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek ve öğrencilerimize ideallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkesi ile öğrencilere şehirden kopmadan, ulaşımı kolay ve konforlu sosyal mekânlarda eğitim görme imkânı vermektedir. Hukuk öğreniminde teoriyi uygulamayla birleştirmeyi amaçlayan Fakültemizde, teorik dersler pratik derslerle tamamlanmaktadır. Ayrıca, gerçek bir duruşma salonu şeklinde tasarlanan Mahkeme Uygulama Salonu aktif olarak kullanılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus Değişim Programı kapsamında, öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamak kaydı ile Üniversitemizce yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde seçkin Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilme olanağına da sahiptirler.

Tüm üniversite adaylarına başarılar dilerim.

Prof. Dr. Asuman Yılmaz
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Hukuk Fakültesi mezunları; adlî, idarî, malî ve iktisadî geniş bir alanda çalışma imkânına sahiptir. Bununla birlikte fakülte mezunlarının normal çalışma sahası adliye merkezlidir. Bu kapsamda mezunlar, yaptıkları staja bağlı olarak; hâkim, savcı, avukat ve noter unvanları ile görev alabilmektedir. Adlî yargı hâkim ve savcısı, idarî yargı hâkimi, avukat veya noter olabilmek için adayların mevzuatta öngörülen stajı tamamlamaları gerekmektedir. Fakülte mezunları danışman olarak da çalışabilirler. İdarî sahada kamu ve özel sektörde istihdam imkânı mevcuttur. Kamu sektöründe; İçişleri Bakanlığı bünyesinde, kaymakam ve vali; Dışişleri, Maliye ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda; müfettiş, denetçi, uzman, memur vb. unvanlarla görev almak mümkündür. Özel sektörde de yönetici veya danışman olarak görev üstlenilebilmektedir. Bu başlıca çalışma alanları yanı sıra, üniversitelerde akademisyen olmak gibi mezunların tercihlerine veya iş imkânlarına göre değişebilen farklı istihdam sahaları da bulunmaktadır.
Hemen Paylaş