Büyüyen Türk ekonomisinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesi, ancak gelişmiş meslek yüksekokulları ve bunların yetiştirdiği nitelikli teknikerlerle mümkün olabileceğinden, İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan her türlü ara insan gücünü yeterli sayıda ve nitelikli olarak yetiştirmek için mesleki ve teknik eğitime öncelik ve ağırlık verilmektedir.

Ülkemizin; ekonomi, endüstri ve sosyal alanlar başta olmak üzere diğer hizmet alanlarındaki özel ve resmi kuruluşların ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek adına lise ve dengi okul mezunlarına ön lisans eğitim-öğretimi imkanı sağlamak üniversitemizin ve meslek yüksekokulumuzun ana hedefidir. Öğrencilerimizin mesleki eğitimleri dışında hayata ve düşüncelere saygılı, bilgiyi kullanabilen, üretebilen, paylaşabilen, ürüne dönüştürebilen, birden fazla iş becerisine ve mesleki yabancı dile sahip bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  Müfredat
  1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren sektörlerde
  2. Hizmet alanında faaliyet gösteren  sektöründe  
  3. Üretim alanında faaliyet gösteren sektöründe 
  4. Dijital ve çevrimiçi yayınlama, pazarlama ve tanıtım alanında faaliyet gösteren  sektörlerinde 
  5. Finans Teknolojileri alanında faaliyet gösteren sektörlerde 
  6. Savunma ve Havacılık alanında faaliyet gösteren  sektörlerde
  7. Sigortacılık ve Reasürans alanında faaliyet gösteren sektörlerde
  8. Oyun teknolojisi ve dijital medya alanında faaliyet gösteren sektörlerde
  Dersin Adı Uygulama Alanı Kapasite
  MBP101 Programlama  Bilgisayar Laboratuvarı 93  30 
  MBP106 Web Uygulamaları Bilgisayar Laboratuvarı 48  20
  MBP 111 Bilgisayar Donanımı Mikro İşlemci 45 10
  MBP 211 Ağ Temelleri Network Lab. 43 17
  MBP 202 Mobil Uygulamalar  Bilgisayar Laboratuvarı 93  30 
  MBP 204 -Yazılım Güvenliği Adli Bilişim Lab. 45 15
  MBP 273 -Nesneye Dayalı Programlama Bilgisayar Laboratuvarı 48  20
  MBP 281

  Web İçerik Yönetim Uygulamaları

  Mac. Lab 142 34

  Küçükyalı Yerleşkesi

  Bilgi ve İletişim Teknolojileri ( Information and Communications Technologies ) alanındaki gelişmeler yazılım ve donanımların dünya üzerinde çok yaygınlaşması ile birlikte bu alandaki yetişmiş insan gücü ihtiyacı da benzer bir şekilde artış göstermiştir. Eski ekonomi olarak tanımlanan ve 2000’li yıllar öncesinde karşılaşılan petrol ve otomotiv sektörlerinin dünya ekonomisini şekillendirme ve yönlendirme gücü, 2000’li yıllardan sonra teknoloji şirketlerinin eline geçmeye başlamıştır. Eski ekonomide dünyadaki en büyük ciro ve ekonomik güce sahip olan firmalar petrol, otomotiv ve finans bankacılık alanında iken günümüzdeki en büyük ciro sahibi firmalar büyük beş olarak tanımlanan Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet(Google), Facebook gibi bilgi ekonomisi firmalarına dönüşmüşlerdir.

  Özellikle akıllı telefonlar ile değişen ürün ve hizmet kavramları, Uber, Amazon, Facebook, WhatsApp ve Spotify gibi ürünlerde beden bulmuş, bankacılıktan devlet hizmetlerine, otomotivden müzik endüstrisine kadar tüm sektörlerdeki yerleşik alışkanlıklar yerle bir olmuştur.

  Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde yaşanan bu değişimler, pandemi döneminde önemi daha da artan dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, global çalışabilme koşullarının yaygınlaşması ile birlikte 21. yüzyıla girerken bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler “Sanayi” (Yazılım, Siber Güvenlik, IoT, Akıllı Arabalar, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii vb) kavramını değiştirmiş ve “Sınır” kavramını ortadan kaldırmıştır. (Global Ticaret, Gümrük, Denetim, Düzenleme, Vergi, Lisans, Güvenlik vb.)

  Gelişen teknoloji entegre devrelerden oluşan cihazları, cep telefonlarını, robotları, insansız araçları, kendi kendine hareket edebilen ve karar verebilen donanımların arkasında yüksek teknoloji ve bu teknolojiyi hayata geçirip can veren programlara ihtiyaç vardır. Tüm bu yüksek teknoloji sistemleri ister bir akıllı fırın olsun, ister bir üretim hattındaki kaynak robotu olsun isterse sürücüsüz bir şekilde kendi kendine sürüş yapabilen ve internet üzerinden almış olduğu siparişleri dağıtan bir kurye aracı olsun hepsinin bir program ihtiyacı ve bu programları yazacak, test edecek ve desteğini verebilecek iyi ve güncel teknolojiler ile yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  Tüm bu gelişmeler ile birlikte  Zero Code, Low Code olarak tanımlanan sıfır kod yada az kod yaklaşımı ile birlikte Citizen Developer Vatantaş Kodlayıcılar kavramını da beraberinde getirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler yüksek maliyetli mühendisler yerine yapılacak işin tanıma uygun eğitim almış ara elemanlara olan ihtiyacı artırmıştır. Günümüzde BİT alanında yaşanan personellerin hızlı yer değişimleri ve iş değişikliklerinin temel sebeplerinden biri olarak mühendislik eğitimi alan çalışanların temel yazılım, donanım ve destek işlerindeki tatminsizlikleri ve doğru işe doğru personelin eşleşmesinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu anlamda doğru iş için doğru personelin yerleştirilmesi gerekmektedir. Her araçta olduğu gibi bilgi teknolojileri de gerekli kontrol, bakım ve düzenleme süreçlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı doğru yetkinlikteki ve seviyedeki personelin karşılaması gerekmektedir.

  Meslek Yüksekokulu programları sektörün ihtiyacı olan ara elemanları ve işin sürekliliğini sağlayacak olan personelin eğitimini yapmaktır. Bu programda nitelikli, iyi bir yabancı teknik bilgisine sahip, internet, web tasarımı ve programcılığı, sistem analizi, veri tabanı, bilgisayar ağları gibi yazılım teknolojileri ve donanım teknolojileri eğitim yapılması ile mezunların dış ticaret ile uğraşan her ölçekteki kuruluşta uzun süreli ve garantili istihdam imkânı bulabilmelerini hedeflemektedir.

  Programın yeni nesil eğitim müfredatı, web, mobil, platform bağımsız yazılımlar, sanallaştırma ve bulut bilişim odaklı yazılımlar, yazılımın servis olarak sunulması gibi yeni yaklaşımlar, güvenli yazılım geliştirme teknolojieri, açık kaynak kodlu yazılımlar ve entegrasyonları, konteyner mimarisi kullanımı, yazılım yönetişimi, yazılım projeleri ve çevik yaklaşımlar gibi alanlarda geliştirme,  hizmet ve destek verebilme yetkinliklerine odaklanarak diğer eski programlardan farklılığını ortaya koymaktadır.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi

  TİCARET’in elektrikli aracına
  TEKNOFEST’te büyük ilgi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ürettiği ikinci elektrikli otomobil olan T-Elektro, TEKNOFEST İSTANBUL’da en çok ilgi gösterilen elektrikli araçlardan biri oldu. TÜBİTAK’IN Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları programı için üretilen T-Elektro’yu binlerce ziyaretçinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil de inceledi.
  İstanbul Ticaret Üniversitesi, ikinci elektrikli otomobili olan T-Elektro’yu tamamlayıp görücüye çıkardı. Tasarımı ve üretiminde Mekatronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden 25 öğrencinin çalıştığı T-Elektro, TEKNOFEST İSTANBUL’da da sergilendi.

  Hemen Paylaş