Mimarlık mesleğinin önemi, tanımı ve sorumlulukları ile ilgili bilinen en önemli açıklama, Fransa’da mimarlıkla ilgili yasanın başında yer alan ‘’Mimarlık Kültürün bir ifadesidir’’ ve ‘’Mimarlık Mesleğinin uygulamasında kamusal yarar vardır’’ cümleleri ile ifade edilmektedir.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL

  Her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesini yapacak donanımlı elemanların yetiştirildiği bir programdır. Bu programdan mezun olanlar; ihtiyaç sahibinin isteklerini dinleyerek, ihtiyaç sahibinin maddi olanaklarını ve yürürlükteki imar planını dikkate alarak proje hazırlar. Yapılacak binanın proje ve kontrolünü yapar. Mimarlar kamu kesiminde genellikle Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma Bakanlıkları ve belediyelerde görev alabilirler. Özel sektör kuruluşlarında ve serbest çalışabilirler. Ülkemizde mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak son yıllarda mimar yetiştiren yükseköğretim kurumlarının sayısının artması, mimar sayısının da artmasına neden olmuştur. Kendini iyi yetiştirmiş bir mimarın bol kazançlı iş bulabilme imkânı oldukça yüksektir.

  Mimarlık bölümü eğitim sistemi yılda iki dönem (bahar ve güz dönemleri) olarak uygulanmaktadır. Ağırlıklı olarak uygulamalı derslerden oluşan müfredatımız atölye ortamında hocalarımız ile bire bir görüşmeler doğrultusunda haftalık kritik almalarla ilerlemektedir. Öğrenciler, mimarlık bölümünde ofis ve şantiye stajı olmak üzere toplamda 2 adet staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar öğrenci isteğine bağlı olarak il dışında da yapılabilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca Erasmus kapsamında yurtdışında staj olanağı bulunmaktadır.

  MİMARLIK VE TASARIM
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Mimarlık60 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde, gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda bulunan öğrenciler için açılan kontenjan dahilinde olan öğrencilere kısmi zamanlı çalışabilme imkanı sağlanmaktadır. Eğitim süresince yapılacak olan stajlarda ücret ödemesi işverene bağlı olarak değişmektedir.

  Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  Mimarlık Bölümü eğitimi, temel teorik dersler, teorik dersleri destekleyecek güncel seçmeli dersler ve mimarlık eğitiminin temelini oluşturan stüdyo derslerinden oluşan uygulamalı derslerle dört yıllık lisans programı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin teorik derslerde edindiği bilgileri estetik ile birleştirerek uygulama fırsatı buldukları stüdyo dersleri, alanlarında uzman, deneyimli öğretim elemanları ile birlikte sürdürülmektedir. Dersler, eğitim öğretim yılı boyunca, konusunda uzman konukların davet edildiği seminerler, çalıştaylar ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Mimarlık Bölümü üniversitemizin Küçükyalı yerleşkesinde bulunmaktadır.

  Mimarlık eğitimi sırasında gerekli olan malzeme, araç ve gereç listesi;

  • 70-80 cm T cetveli
  • 45°x45°ve 30°x60° gönyeler, farklı ölçülerde cetveller, daire şablonları
  • A1, A2, A3 ve A4 boyutlarında farklı gramajlarda çizim kağıtları
  • Eskiz Defteri (A4 ya da A5 boyutlarda, ciltli, çizgisiz vb.), rulo ya da 70/100 cm. tabaka eskiz kağıtları
  • A2 boyutunda çizim çantası
  • 3 mm ve 0.5 mm uçlu kalemler, 7H ve 6B arası sertliklerde kurşun kalemler
  • Kalem silgi, hamur silgi
  • Sıvı ve sprey yapıştırıcılar
  • Yapıştırıcı bant (kağıdı yırtmayan)
  • Makas, Maket bıçağı ve yedek uç
  • Kalem takılabilen ayarlanabilir pergel
  • Boya kalemleri
  • Çeşitli maket malzemeleri
  • Çizim yapabilecek donanımda kişisel bilgisayar

  Şeklinde sıralanmaktadır. Malzeme listesinde yer alan araç ve gereçlerin fiyatları döviz endekslidir. Ayrıca fiyatları satıcılar bazında da değiştiği için net bir gider hesabı belirtmek güçtür.

  Mimarlık Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Mimarlık, merkezinde insanın bulunduğu, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusundaki eylemler ve deneyimlerle şekillenen, çevre, sanat, mühendislik, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinler arası tasarım eylemi anlamını taşımaktadır.
  Dört yıllık lisans eğitimimiz, basitçe üç ana kümenin birleşimi olarak özetlenebilir. Mimari Tasarım kümesi; bireysel ve kolektif stüdyo üretimlerini (eskiz, maket, model, kolaj, vb.) kapsayarak, haftalık kritiklerle geliştirilen işleri işaret ederek eğitimin omurgasını oluşturur.  Yapı kümesi; malzeme bilgisi, detay çizimleri, taşıyıcı çözümleri gibi tasarımın teknik boyutlarına eğilen süreçlerinden meydana gelmektedir. Mimarlık Tarihi kümesi ise; Türkiye ve diğer ülkelerde geleneksel mimarlık ile birlikte, çağdaş Mimarlık Tarihi gündeme gelerek, aktarılan bilgi ve mimarlık bakışının farklı zamanlarda ve coğrafyalarda nasıl ve ne şekilde olduğunu anlamaya odaklanır.
  Mimar adaylarımızı; etik kaygılarla kamu yararına hizmet etmeyi hedefleyen, çevresel ve kültürel değerleri önemseyen, tasarımda disiplinler arası araştırma ve çalışmanın önemini kavrayan, bilgi birikimi ve uygulama kabiliyeti yüksek, bilgiyi ve estetiği birleştirebilen, sürdürülebilir çözümler üretip geliştiren, sosyal birikimleri güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Leyla Suri
  Bölüm Başkanı V.
  lsuri@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş