Çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim konularındaki değişim ve düzeylerindeki yükselme fiziksel ve sosyo-kültürel sınırlarımızı değiştirmektedir. Günümüzde, insan yaşamı, yeni işlevler ve yeni gereksinmeler, yeni malzemeler ve teknolojik sistemlerle çeşitlenmekte, insanın kaliteli mekân ve çevrelerde yaşama isteği, büyük, karmaşık, özellikli ve akıllı mekânların ve yapıların tasarımını ön plana çıkarmaktadır.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  Her çeşit binanın; istek ve olanaklara göre, plan ve projelerinin hazırlanması, eldeki malzemelere uygun olarak iç mekânın düzenlenmesi, mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ve binanın iç dizaynının yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapılan bir programdır. Bu programdan mezun olanlar; tasarım aşamasında büro; uygulama ve denetim aşamasında yapılar; malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar, yürürlükteki kanun ve sözleşmelere göre kamu kesiminde ve belediyelerde çalışabildikleri gibi, özel sektör kuruluşlarında ya da serbest olarak kendi bürolarında çalışmalarını sürdürebilirler. Ülkemizde yetenekli iç mimarlara fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü eğitim sistemi yılda iki dönem (bahar ve güz dönemleri) olarak uygulanmaktadır. Ağırlıklı olarak uygulamalı derslerden oluşan müfredat atölye ortamında hocalarla birebir görüşmeler doğrultusunda haftalık kritiklerle ilerlemektedir. Öğrenciler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde ofis ve şantiye olmak üzere iki ayrı staj yapmakla yükümlüdür. Stajlar öğrenci isteğine bağlı olarak il dışında da yapılabilmektedir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca Erasmus kapsamında yurtdışında staj olanağı bulunmaktadır.

  MİMARLIK VE TASARIM
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde, gerekli koşulları sağlayan ve başvuruda bulunan öğrenciler için açılan kontenjan dahilinde olan öğrencilere kısmi zamanlı çalışabilme imkanı sağlanmaktadır. Eğitim süresince yapılacak olan stajlarda ücret ödemesi işverene bağlı olarak değişmektedir.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün eğitim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü lisans eğitimi; temel teorik dersler, teorik destekleyecek güncel seçmeli dersler ve iç mimarlık eğitiminin temelini oluşturan stüdyo derslerinden oluşan uygulamalı derslerle dört yıllık lisans programı olarak verilmektedir. Öğrencilerimizin teorik derslerde edindiği bilgileri estetik ile birleştirerek uygulama fırsatı buldukları stüdyo dersleri alanlarında uzman, deneyimli öğretim elemanları ile sürdürülmektedir. Dersler, eğitim öğretim yılı boyunca konusunda uzman konukların davet edildiği seminerler, çalıştaylar ve teknik gezilerle desteklenmektedir.

  İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü üniversitemizin Küçükyalı yerleşkesinde bulunmaktadır.

  İç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi sırasında gerekli olan malzeme, araç ve gereç listesi:

  • 70-80 cm T cetveli
  • 45×45 ve 30x60x90 gönyeler, farklı ölçülerde cetveller, daire şablonu
  • A1, A2, A3 ve A4 boyutlarında farklı gramajlarda çizim kâğıtları
  • Eskiz defteri (A4 ve A5 boyutlarda, ciltli, çizgisiz vb.) rulo ya da 70/100 cm. tabaka eskiz kağıtları
  • A2 boyutunda çizim çantası
  • 3 mm ve 0.5 mm uçlu kalemler, 7H-6B arası dereceli kalemler
  • Kalem silgi, hamur silgi
  • Sıvı yapıştırıcı, sprey yapıştırıcı
  • Bant (aydınger bantı)
  • Makas, maket bıçağı ve yedek uçlar
  • Pergel
  • Boya kalemleri
  • Çeşitli maket malzemeleri
  • Çizim yapılacak donanımda kişisel bilgisayar şeklinde sıralanmaktadır. Malzeme listesinde yer alan araç ve gereçlerin fiyatları döviz endekslidir. Ayrıca fiyatlar satıcılar bazında da değiştiği için net bir gider hesabı belirtmek güçtür.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Çağdaş bilim, teknoloji ve iletişim konularındaki değişim ve düzeylerindeki yükselme fiziksel ve sosyo-kültürel sınırlarımızı değiştirmektedir. Günümüzde, insan yaşamı, yeni işlevler ve yeni gereksinmeler, yeni malzemeler ve teknolojik sistemlerle çeşitlenmekte, insanın kaliteli mekân ve çevrelerde yaşama isteği, büyük, karmaşık, özellikli ve akıllı mekânların ve yapıların tasarımını ön plana çıkarmaktadır.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, dört yıllık programı ile bu gereksinimlere yanıt vermek üzere eğitilmiş yeni profesyonelleri, tasarım dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; estetik ve bilgiyi bütünleştiren, ekonomik çözümler üretebilen, seçkin, profesyonel, kendi konusunda uzman, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin iç mimarlar yetiştirilmesi bölümümüzün başlıca önceliğidir.

  Dr. Öğr. Üyesi Makbule Tuba BOSTANCI BAŞKAN
  Bölüm Başkanı V.
  mtubabbaskan@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş