Bölüm Broşürümüz  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  • Öğrenmeyi öğrenme: Matematik bölümü öğrencinin analitik düşünme becerisini kazanmaya fırsat sunmakla beraber, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, sorgulayıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
  • BURS: Üniversitemizi ilk üç sırada tercih eden öğrencilerimize verilen tercih bursunun yanı sıra, akademik başarı ortalamasına göre 3.80-4.00 arasına %100, 3.69-3.79 arasına %75 ve 3.50-3.59 arasına %50 oranında burs verilir.
  • TÜBİTAK BURSU: TÜBİTAK’ın 2019-2020 dönemi için açıkladığı yönergeye göre, bazı şartları sağlayan ve matematiği tercih eden öğrencilerden ilk 5.000 kişi arasına girenlere aylık 2.000 tl, ilk 10.000 arasına 1.500 tl, ilk 20.000 ve 25.000 öğrenci arasına girenlere ise sırasıyla 1000 tl ve 500 tl burs verilmektedir.
  • Öğrenme Ortamı: 25 kişiyi aşmayan sınıflarda verilen dersler her öğrencinin öğrenmesinin rahatlıkla gerçekleşmesine, dersi veren öğretim üyesi ile doğrudan iletişim kurmasına, öğrencilerimizin özgüveninin gelişimine olanak sunar.
  • Çok yönlülük: Yenilikçi bakış açısıyla tasarlanmış programımızı tamamlayan öğrenciler, temel Matematik derslerinin yanı sıra aldıkları diğer disiplin dersleri ile çok yönlü matematikçiler olarak yetiştirilmektedir.
  • İstihdam: Matematik birçok disiplinin temeli olduğundan, bölüm mezunları yüksek istihdam olanağına sahiptir.
  • Alandışı Ders Olanağı: Öğrencilerimiz ilk iki yıl temel matematik derslerini aldıktan sonra, diğer yıllarda alan içi ve alan dışı derslerin harmanlandığı oldukça zengin ders havuzundan çeşitli dersleri alabilmektedirler. Alan dışı ders seçimlerini Endüstri Mühendisliği’nden Sosyolojiye, Bilgisayar Mühendisliği’nden Görsel İletişim Tasarımı’na kadar çeşitli bölümlerden yapmakta özgürler.
  • Farklı alanda lisansüstü eğitim: Öğrenciler alacakları mühendislik, finans, bilgisayar destekli derslerin sayesinde, mezun olduklarında bu branşlarda lisansüstü eğitime devam etme imkânı elde edebileceklerdir.
  • Çift Anadal- Yan dal İmkânı: Öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İktisat ve benzeri muhtelif bölümlerde çift anadal ve yan dal yapma olanağına sahip olmakla beraber, bölüm içerisinde alacakları zengin ders havuzundaki  seçmeli dersler buna destek sunmaktadır.
  • Yüksek Lisans- Doktora: Akademik olarak ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız mevcuttur. Üniversitemiz öğrencileri, başarı durumlarına göre bu programlardan sırasıyla %100, %75 ve %50 oranında burs ile yararlanma hakkına sahiptir.
  • Uluslararası Deneyimli Akademik Kadro: Matematik bölümümüzün akademik kadrosu, alanında uzman hocalardan oluşmaktadır ve her birinin kendi alanında oldukça nitelikli araştırma/makalelerin sahibi olması, öğrencilerin akademik becerilerinin hızla gelişecek olmasına katkı sağlar.
  • Akademik Yayın Başarısı: Öğretim üyelerimiz  Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) tarafından taranan dergilerde yayımlanan birçok çalışmalarıyla matematiğin farklı alt alanlarına uluslararası düzeyde katkılar sağlamaktadırlar.
  • Üniversite Konumu: Haliç’in muhteşem manzarasına bakan, Sütlüce sahilinin hemen karşısında olan üniversitemizin Sütlüce Kampüsü, konumu itibari ile birçok noktaya ulaşımda kavşak vazifesi görür. Ulaşımın oldukça rahat olduğu üniversitemiz, çeşitli bölgelere servis ile ulaşma imkânı sunar. Örnek olarak kampüsümüz en merkezi yerlerden olan Eminönü’ne 15dk, Beşiktaş iskeleye 13 dk, metrobüs durağına 10 dk, sütlüce vapur iskelesine 5 dk uzaklıktadır
  • Erasmus: Ünversitemiz çeşitli Avrupa üniversiteleri ile anlaşma yapma imkânına sahip olup, öğrencilerimizin belirli süreler ile yurt dışında öğrenim görmelerini destekler. Matematik bölümü ise öğrencilerimizin taleplerine göre yeni anlaşmaları sağlayabilmektedir.
  •  Öğrenci Kulüpleri: Öğrencilerin aktif olarak rol aldığı öğrenci kulüplerimizde sayısız sosyal etkinlik yapılmakta, matematik kulübü ile de öğrencilerimiz istedikleri hallerde üniversitemizin ve bağlı olduğu Ticaret Odası’nın birçok imkânını değerlendirebilmekteler.

  İçinde bulunduğumuz teknoloji çağı itibariyle matematik, artık felsefi boyutunun da dışında çok büyük öneme sahip olan bir bilim haline gelmiştir. Bu sebeple Matematik Bölümü mezunu bir kişi için iş imkânlarının ve çalışma sahasının oldukça geniş olduğunu söylemek mümkün. Yol haritasının nasıl çizileceğini ise bütünüyle öğrencinin kabiliyetleri ve ulaşmak istediği kariyer hedefleri belirler. Bölümüz bu hedeflere ulaşmak için gerekli akademik imkânları gerek çift anadal programlarıyla gerek yurt dışı öğrenci değişim programlarıyla öğrencilerimize sunmaktadır. Bunları göz önünde bulundurarak iş sahaları arasında şunları sıralayabiliriz:

  • Öğretmen
  • Akademisyen (Matematik veya ilişkili olan diğer disiplinler: Genetik, Mühendislik, İstatistik, Ekonometri vs.)
  • Bankacılık ve Finans
  • Veri Analisti
  • Finansal Planlamacı
  • Kodlama (Kredi kartı güvenliği, haberleşme güvenliği vs.)
  • Borsa Risk Analisti
  • Finansal Danışman (Tübitak, Aselsan, TTnet, Telekom, Hazine Müsteşarlığı, muhtelif bankalar ve farklı arge bölümleri ciddi sayılarda finansal danışman almaktadırlar)
  • Uzman ( Türk Hava Yolları, Meteoroloji, Bakanlıklar bünyelerinde Matematik Bölümü mezunlarını uzman kadrosu ile istihdam etmekteler.)
  • Ekonomist
  • Gelir Analisti
  • Yazılım Geliştirici (Teknolojinin inanılmaz hızla ilerlediği bu çağda, bilişim sektörü matematik temelli bireyleri daha çok tercih etmekte ve matematik derecesi olanlar yazılım alanında kendilerini geliştirerek geniş çalışma sahaları elde edebilmekteler.)
  • Bilişim ve Sigortacılık alanlarında uzman
  • Aktüerya

  Matematik Bölümü’nde zorunlu staj bulunmamakla birlikte, öğrencilerimiz istekleri doğrultusunda sigortalarının üniversite tarafından karşılandığı gönüllü staj imkânından faydalanabilmektedirler.

  Üniversitemizdeki uygulamalara bağlı olarak Matematik Bölümünde de kısmi zamanlı ücretli öğrenci asistanlığı imkânı mevcuttur.

  Üniversitemizin tüm programlarında ve Matematik Bölümünde, Fakülte ücretinde isteğe bağlı yabancı dil (İngilizce) eğitimi mevcuttur. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Matematik Bölümü %100 Türkçe yürütülen bir programdır. Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıfta  Analiz, Cebir, Geometri gibi temel alanlarda zorunlu dersler ile seçmeli dersler almakta, 3. ve 4. sınıfta ise bölüm zorunlu derslerinin yanında eğilimlerine göre müfredatlarından aldıkları seçmeli derslerle istedikleri alanda uzmanlaşmaya yönelmektedirler. Matematik Bölümünün tüm dersleri üniversitemiz Sütlüce Yerleşkesi’nde sürdürülmektedir.

  Matematik Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Aklın ürünü olan Matematik; insanoğlunun yaşadığı dünyayı, olayları, ilişkileri, problemleri, kavramları kısacası aklıyla tespit edip duyularıyla hissettiği bütün her şeyi va fazlasıyla da sayıları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen ve anlamaya çalışan bilim alanıdır. İnsanlığın ortak mirası olan Matematik sayesinde doğanın kuralları fark edilip, problemler çözülmekte hatta geleceğe yönelik tahminler ortaya atmak mümkün olmaktadır. Matematiğin bu gizemli dünyasına açılan bir kapı olan Matematik Bölümümüz, teorik ve pratiğe yönelik dersleri ve tüm gizemiyle sizleri beklemektedir.

  Prof. Dr. Doğan Kaya
  Bölüm Başkanı
  dkaya@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş