Endüstri Mühendisliği, geliştirdiği sistemlerden elde edilen sonuçların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi için mühendislik, analiz ve tasarım metotlarıyla birlikte matematik, fizik ve sosyal bilimlerden yararlanır.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan Türü2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
Endüstri Mühendisliği (İngilizce Destekli)%50 İndirimliSAY5980.171279.750
Endüstri Mühendisliği (İngilizce Destekli)BursluSAY1159.06576.610  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  Endüstri Mühendisliği
  Bölüm Başkanı
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Öğretim Üyesi
  Endüstri Mühendisliği
  Araştırma Görevlisi
  “*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

  Üretim ya da yönetimin en az birinin bulunduğu her sektör ve iş kolunda çalışabilirler. Endüstri mühendisleri, büyüyen ekonomilerde ve bu ekonomilere fazlaca kazanç getiren kurumsal şirketlerde oldukça yoğun istihdam alanı bulmakta; katma değerleri yüksek disiplinler arası koordinasyon ve yenilikçi çalışmalar yapmaktadırlar.

  Hayatın her alanında ve çok geniş bir yelpazede iş imkânı bulabilen Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları, günümüzün dinamik ortamında hayat boyu öğrenme süreçleriyle kendilerini yeniledikleri ve geliştirdikleri sürece problem çözme sanatının aranan aktörleri olmaya devam edeceklerdir. Şirketlerin planlama, üretim ve organizasyon bölümlerinde çalışabilirler.

  İkinci ve üçüncü sınıfta 20’şer günlük yönetim ve üretim stajı bulunmaktadır. Bir yılda iki dönem uygulanmaktadır, ayrıca yaz okulu dönemi vardır.

  MÜHENDİSLİK
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Endüstri Mühendisliği40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir
  Kısmi zamanlı öğrenci asistanlığı yapılabilmektedir. Staj ve uygulamalarda ayrıca ücret talep edilmemektedir.

  İngilizce hazırlık sınıfı zorunludur.

  Endüstri Mühendisliği Bölümü, Aydınevler/Küçükyalı/Maltepe/ İstanbul yerleşkesinde bulunmaktadır.

  Değerli öğrenci adayımız,

  Mal ve hizmet üretiminde kaynakları en verimli bir şekilde kullanmayı amaçlayan sistemlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetilmesi gibi aktivitelerden oluşan ve günümüzün dinamik rekabet ortamında önemi daima artan Endüstri Mühendisliği mesleğini seçmeyi düşünüyorsanız ve

  • Köklü devlet üniversitelerinden süzülen tecrübeli akademisyenlerle birlikte genç ve dinamik akademisyenlerle desteklenen öğretim kadrosu tarafından yürütülen,
  • Mesleği öğrenirken kaliteli ve güncel kaynaklara erişme ve yararlanabilme açısından yabancı dil avantajları yanında, kavramlara nüfuz ve içselleştirme açısından ana dilin etkinliğini dengeleyerek optimize eden bir eğitim sistemiyle,
  • Mesleki formasyon oluşturulurken, bilgi ve beceri yanında etik değerlerin de ön planda tutulduğu,
  • İçinde yer aldığı ekosistem itibariyle üretim ve hizmetin merkezinde yer alan,
  • Seçkin öğrencilerinin daha staj döneminde iş bağlantıları sağladığı ve katıldıkları ekiplerin aranan elemanları olduğu,

  bir eğitim kurumu arıyorsanız, tercihlerinizi belirlerken fakültemizin Endüstri Mühendisliği Bölümünü de dikkate alabilirsiniz.

  Başarı dileklerimle…

  Prof. Dr. Sıbkat Kaçtıoğlu
  Bölüm Başkanı
  skactioglu@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş