Sosyoloji çağımızın önemli bilimleri arasında yer almakta, toplum ve toplum olayları konusunda ortaya çıkan değişme ve dönüşümleri anlama yönünde önemli bilimsel çabalar harcamaktadır.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  • Gelişen bir bilim dalı ve gün geçtikçe talebin arttığı bir bölümdür
  • Mezunları %90 gibi yüksek istihdam edilme oranına sahiptir
  • Zorunlu stajların yanı sıra İTO ve üniversitemiz bünyesinde var olan araştırma merkezlerinin çalışmalarında aktif olarak görev alırlar ve öğrenim sürecinde iş deneyimi kazanırlar.
  • Dünya’nın en büyük odalarından birisi olan İTO’nun sağlayacağı staj ve istihdam imkânları vardır.
  • Bölüm mezunları kendi çalışma alanları oldukça geniştir, kapsayıcı bir bilim olarak diğer birçok bölümün başvurabildiği işlere müracaat edebilmektedirler.
  • Geliştirilen bakanlık projeleri kapsamında gelecek yıllarda her kurum için bir sosyoloji mezunu çalıştırma gerekliliği getirilmektedir.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  • Sosyal Hizmetlerde
  • Yerel yönetim kuruluşlarında
  • Rehabilitasyon merkezleri
  • Öğretmen olarak okullar
  • Bankalar
  • Aracı Kurumlar
  • Araştırma Kuruluşları
  • Kuruluşların Araştırma Departmanları
  • Kuruluşların Planlama Departmanları
  • Üniversiteler
  • Sigorta Kuruluşları
  • Medya
  • Hastaneler
  • Spor Kulüpleri
  • Telekomünikasyon kuruluşları
  • Düşünce kuruluşlarında
  • Sanayi ve ticaret işletmeleri
  • Adliyeler
  • İnsan kaynakları
  • Halkla ilişkiler
  • Reklamcılık

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretimi esasları gereğince, öğrencilerin teorik bilgilerini, uygulama ile pekiştirmek ve bu teorik bilgilere pratik bir alt yapı hazırlayarak öğrencilere alanlarında deneyim kazandırmaktır.

  Öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin il dışlarında staj yapma durumları staj komisyonunun vereceği uygunluk kararı doğrultusunda belirlenmektedir.

  Bölümün zorunlu stajları eğitim yılının 4. Yarıyıl sonu (yaz dönemi) 20 iş günü ve 6. Yarıyıl sonu (yaz dönemi) 20 iş günü, toplam 40 iş günü olarak yapılır.

  İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Sosyoloji (Zorunlu)40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Bölümümüz müfredatı kapsamında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır. Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  Program içeriğinde klasik sosyoloji sistemlerinin öğretilmesi yanında yüksek lisansta da devam edecek uygulamalı sosyoloji çalışmalarının yürütülmesini sağlayacak teorik ve uygulamaya yönelik dersler verilmektedir.

  Sınıflar program öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli olmakta, öğrenmeye yönelik önemli koşulları sağlamaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğretim için kütüphane ve bilgi işlem üzerinde de destek alabilmektedirler.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 2001 yılında Eminönü yerleşkesinde hizmete açılmıştır. İlk yıllarda Eminönü (2001), Üsküdar (2003) ve daha sonra Küçükyalı (2008) yerleşkelerinde hizmet veren İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Ocak 2013 itibariyle Sütlüce ve Küçükyalı kütüphaneleri olmak üzere iki kütüphanede hizmet vermektedir.

  2012-2013 öğretim yılında hizmete giren Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesi, 3.043 m2 kullanım alanına, 124.000 kitap kapasitesine, 433 kişilik oturma kapasitesine, lounge, gece okuma salonu, 19 adet grup çalışma odası ve 40 kişilik çok amaçlı salona sahiptir. Küçükyalı Yerleşkesi Kütüphanesi ise, 600 m2 kullanım alanı, 20.000 kitap kapasitesi ve 118 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

  Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane, özel restoranlar ve kahve salonu, yurt, havuz, spor alanları gibi alt yapılar mevcuttur. Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde destek konusunda gereken özen gösterilmektedir.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de gerekli önem verilmektedir. Bu bağlamda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde seminer, panel, sempozyumlar ve bilimsel tartışmaların yanı sıra çeşitli sergi ve konserler, tiyatro, dans gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenciler, hazırladıkları sempozyum, konferans ve söyleşiler ile kendilerini ifade etme şansı bulmaktadır.

  Kurucu Vakfımızın Kandilli Cemile Sultan Korusu Sosyal Tesislerinde, öğrencilerin günlük yaşamlarına renk katacak tenis kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzları mevcuttur. Öğrencilerimiz, tesislerin mevcut geniş kapasiteli kafeterya ve restoranlarından hizmet alabilmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde yapılan şenlikler dışında, spor ve kültür kulüplerimiz üniversiteler arası şenliklere de katılmaktadır.

  Sosyoloji Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Sevgili Öğrenciler

  Sosyoloji bir bilim olarak ilk görünüşte kendiliğindenmiş gibi görünen toplumsal olguları, sorunları ve gelişmeleri toplumsal ve tarihsel olgularla ilişkili olarak anlama, açıklama ve yorumlama çabasıyla öne çıkmaktadır. Dolayısıyla doğrudan günümüzün toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunları ile ve bu sorunların çözümleriyle ilgilenmektedir. Bu açıdan tazeliğini koruyan, kendini güncelleyen ve her zaman işlevsel kalacak bir disiplindir.

  Yasalarca bir meslek olarak da tanımlanan ve kamu kurumlarında istihdam imkanı bulunan sosyologlar, lisans ve yüksek lisans programlarında edindikleri bilgi ve araştırma becerileriyle özel sektörde de çalışabilmektedirler. Üniversite mezunu sayılarındaki artış sosyal bilimler alanındaki istihdam imkanlarını azaltsa da kendini iyi yetiştirmiş sosyologlara olan ihtiyaç hiç azalmayacaktır.

  Başarı dileklerimle 

  Prof. Dr. Necmettin DOĞAN
  Bölüm Başkanı
  ndogan@ticaret.edu.tr
  Hemen Paylaş