Psikoloji (FEDEK AKREDİTE)

Doğa ve sosyal bilimler yelpazesinde olan psikoloji eğitimi zor olmakla birlikte çok eğlencelidir.  Bu eğitimi alan kişiler kendilerini ve başkalarını daha iyi tanıma olanağına sahip olmalarından dolayı farklı iş alanlarında çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Türkiye’deki yükseköğretim programlarının kalitesini yükseltmek amacıyla kurulmuş olup, farklı disiplinlerdeki Fen/Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapan FEDEK kurumu, 8-10 Mart 2020 tarihleri arasında yaptığı değerlendirme süreciyle Psikoloji Bölümümüzü akademik faaliyetler, akademik kadro, fiziki kaynak yeterlilikleri, teknoloji ve bilişim altyapısı bakımından gözden geçirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda Psikoloji Bölümümüzün alt yapısı ve diğer alanlardaki yeterliklerinin uygunluğu akreditasyon belgesiyle tescillendi.  Bu çerçevede yukarıda paylaştığım kişisel bilgilerim doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında tarafıma bilgi verilmesi, Yükseköğretim Kurumu tarafından eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin yükümlülüklerin Üniversite tarafından yerine getirilmesi, istatistiksel ve bilimsel amaçlar için ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak kişisel verilerimin (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, okul adı, sınıfı, bölüm tercihi, hedef puan türü) toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, gerekli durumlarda aktarılmasına ve işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından tarafıma verilmekte veya verilecek olan eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında, yukarıda belirtilen ad, soy ad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanılarak (SMS, e-posta, telefon) her türlü bilgilendirme, tanıtım, teklif, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rızam olduğunu beyan ediyorum.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  • Psikoloji eğitimi süresince, klinik, gelişim, sosyal ve bilişsel alanlardaki araştırma dersleri öğrencilerimizi bilimsel araştırma yapmak ve sunmak üzere teşvik etmek için tasarlanmıştır.
  • Tüm öğrencilerimiz araştırmaları sırasında bilgisayar laboratuvarını ve Psikoloji laboratuvarını kullanabilmektedirler.
  • Sosyal, Klinik ve Bilişsel üç ayrı alana hizmet eden psikoloji laboratuvarında transdisipliner ve alana özel çalışmalar yürütülmektedir.
  • Sosyal ve klinik alanlarda daha çok deneysel ya da öz bildirime dayalı çalışmalar yürütülmekte ve birey ya da grup bağlamındaki araştırmalar yürütülmektedir.
  • Bilişsel alanda ise akıl yürütme, problem çözme, karar verme, dikkat ve duygu süreçleri konularında araştırmalar yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimiz ders kapsamında yaptıkları bilimsel araştırmaları bildiri haline getirerek ulusal veya uluslararası kongrelerde sunmaktadırlar. Bu da psikoloji alanında oldukça önemli hale gelen yüksek lisans eğitimleri için önemli bir deneyim ve referans oluşturmaktadır.
  • Tüm Bakanlıkların İlgili Birimlerinde (Sağlık, Adalet, Çalışma, İçişleri, Dışişleri vb.)
  • Sağlık Bakanlığında
  • Devlet ve Araştırma Hastanelerinde
  • Sağlık Müdürlüklerinde
  • Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde
  • Valiliklerde
  • Belediyelerde
  • Emniyet Genel Müdürlüğünde
  • Çocuk Esirgeme Yurtlarında
  • Yaşlı Bakım Merkezlerinde
  • Huzurevlerinde
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
  • Üniversitelerin Mediko-Sosyal Birimlerinde
  • Adalet Bakanlığında
  • Aile Mahkemelerinde
  • Çocuk Mahkemelerinde
  • Denetimli Serbestlik Birimlerinde
  • Cezaevlerinde
  • İl Afet Müdürlüklerinde
  • Yükseköğretim kredi ve yurtlarda
  • Askeri Kurumlarda
  • Her türlü eğitim kurumunun rehberlik merkezlerinde
  • Dershanelerde
  • Özel Okullarda
  • Özel Eğitim Kurumları
  • Ölçme-değerlendirme merkezlerinde
  • Psikoteknik Labaratuvarlarında
  • Özel Hastanelerde
  • Özel danışmanlık merkezi ve kliniklerde
  • Endüstri işletmelerinde personel seçimi, ergonometri, pazar araştırmaları birimlerinde
  • Kreş ve Özel Anasınıflarda
  • Araştırma şirketlerinde,
  • Reklamcılık sektöründe,
  • Halkla ilişkiler biriminde
  • Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanında
  • Spor kulüplerinde

  Psikoloji bilimindeki temel araştırma alanlarının yanı sıra programımızda ülkemizde görece yeni gelişmekte olan Adli Psikoloji, Nöropsikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Tüketici Psikolojisi gibi uygulamaya yönelik alanlara ait derslerde bulunmaktadır. Bu derslerin yanı sıra ayrıca programımızda sivil toplum kuruluşları tarafından destek verilen uygulamalı dersler yürütülmektedir. Örneğin, Zihinsel Engellilere Destek Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Küçük Adımlar Eğitim Programı’nı” başarı ile tamamlayan öğrenciler uygulayıcı sertifikası almaktadır. Bunun yanı sıra, Avrupa Komisyonu destekli Jean Monet Modülü derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimize sertifika verilmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları ve Proje Geliştirme-Uygulama dersleri kapsamında ise sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar yapmalarının yanı sıra proje üretip hayata geçirmektedirler. Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimiz sosyal girişimcilik ve sorumluluk projelerinde de görev almaktadır.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü, nitelikleri ve iletişim becerileri yüksek, eleştirel ve bütüncül düşünebilen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinen, araştırmacı, topluma fayda sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu hedef için tüm idari olanakları ve akademik kadrosuyla hizmet vermektedir.

  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Psikoloji bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretimi esasları gereğince, öğrencilerin teorik bilgilerini, uygulama ile pekiştirmek ve bu teorik bilgilere pratik bir alt yapı hazırlayarak öğrencilere alanlarında deneyim kazandırmaktır. Öğrenciler, “zorunlu staj” uygulamasıyla iş dünyasını yakından tanıma olanağına sahip olmaktadırlar. Bu süreçte öğrencilerimiz, mesleki etik değerleri benimseyerek farkındalık kazanmaktadırlar. Böylece mezunlarımızın, edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri; toplumun ve ilgili sektörlerin gereksinimleri doğrultusunda kullanmaları amaçlanmaktadır.

  Bölümün zorunlu stajları, Temel Gelişim Psikolojisi Stajı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Klinik / Endüstri Uygulamalı Psikoloji Stajı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Temel Gelişim Psikolojisi Stajı; 4. Yarıyıl sonu (yaz dönemi) 20 iş günü yapılan stajdır. Bölümle ilgili temel kavramların iş hayatındaki uygulamalarını kapsar. Klinik / Endüstri Uygulamalı Psikoloji Stajı; 6. Yarıyıl sonu (yaz dönemi) 20 iş günü yapılan stajdır. Bu stajda akademik düzeyde öğrenilen konuların, iş hayatında pratiğini yapmaya imkân verir. Ayrıca bölüme özel detaylı uygulamaları içerir. Temel gelişim psikolojisi staj konuları arasında; çocuk gelişimi, ergen gelişimi, okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim programları, oyun psikolojisi, anne-baba eğitimi vardır. Uygulamalı psikoloji staj konuları ise hastaneler, özel danışma merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, endüstri psikolojisi ve psikolojinin diğer alt dallarındaki uzmanlık konularıdır.

  Öğrencilerin, stajları boyunca geçerli olacak sigorta işlemleri Kariyer Planlama Merkezi tarafından yürütülmektedir. Özel nedenlerle, akademik yıl içinde yapılmak istenen stajlar için, bölümün Staj Komisyonunun izni gereklidir. Aynı şekilde, staj komisyonunun uygunluğu ve izni alınarak stajların il dışında yapabilmesi de mümkündür.

  İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Psikoloji (İngilizce Destekli) (Zorunlu)40 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Psikoloji (%30 İngilizce Destekli) Lisans programında 4 yıllık lisans eğitimine başlamadan önce öğrenciler, İngilizce Hazırlık Sınavına girmektedirler. Yeterlilik sınavından başarısız olup hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, “Pearson Assured” Uluslararası Kalite Akreditasyonuna sahip İngilizce Hazırlık Programımıza katılırlar.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında; mümkün olan en yüksek mükemmellik standartlarını oluşturup sürdürerek; her zaman destekleyici, cesaretlendirici ve ortak çalışabilmeyi esas alan bir öğrenme ortamı içinde öğrencilerin hem sosyal hayatlarında hem de akademik çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ve genel olarak da öğrenme potansiyellerini maksimize etmek hedeflenmektedir.

  Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilerimize kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme, kendi bölümleriyle ilgili alan yazınını takip edebilme, katıldıkları konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.

  İngilizce Hazırlık Programımız birbirleriyle ön koşulluluk ve tamamlayıcılık ilişkileri ile bağlı 4 dil seviyesi içeren modüler bir kur sistemine sahiptir. Öğrencilerimiz her kurda haftada 20 saat ders alırlar. Öğrencilerimiz 1. kurda genel amaçlı (Sosyal) İngilizce, 2., 3. ve 4. kurlarda ise genel akademik /akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimleri alırlar.

  İngilizce Hazırlık Programı’nda hem genel amaçlı hem de genel akademik amaçlı İngilizce’ye dönük dersler verilir. Öğrencilerimiz, tüm dilsel becerilerin (Okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birbirleriyle entegre bir şekilde sunulduğu bir yapı içinde İngilizceyi öğrenirler.

  Başlangıç seviyesinden itibaren, öğrencilerin Genel-Akademik amaçlı müfredat programlarına, günlük ve haftalık olarak yapılacak yazılı ve sözlü proje sunumlarının daha aktif bir biçimde eklenmesi ile bilginin öğrenci tarafından daha fazla özümsenmesi sağlanmaktadır.

  B2 kurunda öğrenciler bağlı oldukları fakültelere göre sınıflara ayrılarak, haftalık 20 saatlik ders yükünün, 8 saati bölümleri ile ilgili kitap ve materyaller ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ile paylaşılacak makaleler ve uygulanacak haftalık sunumlar ve öğrenciye kazandırılacak dil becerileri için kullanılacak program içeriği de bölümleri ile ilgili olacaktır.

  Psikoloji (%30 İngilizce Destekli) Lisans programında 4 yıllık lisans eğitimine başlamadan önce öğrenciler, İngilizce Hazırlık Sınavına girmektedirler. Yeterlilik sınavından başarısız olup hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, “Pearson Assured” Uluslararası Kalite Akreditasyonuna sahip İngilizce Hazırlık Programımıza katılırlar.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programında; mümkün olan en yüksek mükemmellik standartlarını oluşturup sürdürerek; her zaman destekleyici, cesaretlendirici ve ortak çalışabilmeyi esas alan bir öğrenme ortamı içinde öğrencilerin hem sosyal hayatlarında hem de akademik çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ve genel olarak da öğrenme potansiyellerini maksimize etmek hedeflenmektedir.

  Üniversitemizin İngilizce Hazırlık Programı’nda verilen eğitim-öğretimin amacı; öğrencilerimize kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini takip edebilme, kendi bölümleriyle ilgili alan yazınını takip edebilme, katıldıkları konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce yazılı ve sözlü iletişimi kurabilme yetkinliğini kazandırmaktır.

  İngilizce Hazırlık Programımız birbirleriyle ön koşulluluk ve tamamlayıcılık ilişkileri ile bağlı 4 dil seviyesi içeren modüler bir kur sistemine sahiptir. Öğrencilerimiz her kurda haftada 20 saat ders alırlar. Öğrencilerimiz 1. kurda genel amaçlı (Sosyal) İngilizce, 2., 3. ve 4. kurlarda ise genel akademik /akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimleri alırlar.

  İngilizce Hazırlık Programı’nda hem genel amaçlı hem de genel akademik amaçlı İngilizce’ye dönük dersler verilir. Öğrencilerimiz, tüm dilsel becerilerin (Okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birbirleriyle entegre bir şekilde sunulduğu bir yapı içinde İngilizceyi öğrenirler.

  Başlangıç seviyesinden itibaren, öğrencilerin Genel-Akademik amaçlı müfredat programlarına, günlük ve haftalık olarak yapılacak yazılı ve sözlü proje sunumlarının daha aktif bir biçimde eklenmesi ile bilginin öğrenci tarafından daha fazla özümsenmesi sağlanmaktadır.

  B2 kurunda öğrenciler bağlı oldukları fakültelere göre sınıflara ayrılarak, haftalık 20 saatlik ders yükünün, 8 saati bölümleri ile ilgili kitap ve materyaller ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz ile paylaşılacak makaleler ve uygulanacak haftalık sunumlar ve öğrenciye kazandırılacak dil becerileri için kullanılacak program içeriği de bölümleri ile ilgili olacaktır.

  Psikoloji Lisans Programında, psikoloji alanında sağlam bir yöntem bilgisi ve araştırma altyapısına sahip, seçtikleri akademik veya profesyonel çalışma alanlarında kullanabilecekleri temel bilimsel yaklaşımı kazanmış, mesleki etik ve sorumluluk duygusu olan hızla gelişen teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket edebilen Psikologlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin, psikoloji alanındaki bilgileri olaylara ve sorunlara yaklaşımda ve bunları yorumlamada kullanabilen, analitik, eleştirel, araştırmacı, sistematik ve yaratıcı, meslek ve araştırma yönünden etik bilinci gelişmiş, toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve düşüncelerini açık ve düzgün ifade edebilen sentez yapabilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

  Psikoloji bölümü öğretim planında ilk yıllarda öğrencilerimiz, psikoloji derslerinin yanında psikoloji alanına katkıda bulunabilecek diğer alanlardan da zorunlu dersler alır (örneğin; felsefe, sosyoloji, dil, tarih). Müfredatta yer alan derslerin en az %30’u İngilizce dilindedir. Zorunlu psikoloji dersleri ikinci sınıftan itibaren sayıca artar ve serbest seçmeli ve alan seçmelisi dersler eklenir. Öğrenciler, 2.sınıftan itibaren Psikolojinin alt dallarından dersleri zorunlu veya seçmeli olarak alıp bu alanları öğrenmektedirler. Bu dersler öğrencinin kendini mesleki hedefleri doğrultusunda geliştirebilmesine olanak sağlar. Programımızdaki alan seçmelisi derslerin bir kısmı araştırma dersidir ve bu derslerde öğrenciler araştırma deneyimi kazanmaktadırlar. Aynı zamanda, 2. ve 3.sınıf sonunda aldıkları Staj dersleri ile de psikolojinin alt dallarına dair aldıkları teorik bilgileri uygulama alanında pekiştirebilmektedirler. Son sınıfta, Bitirme Projesi dersi ile öğrencilerimiz, danışmanları ile beraber ilgi duydukları bir alanda hazırladıkları ve yürüttükleri proje ile programımızı tamamlamaktadırlar.

  Program öğretim amaçları (ÖA) şunlardır;

  1. Psikolojinin temel kavramları, kuramsal bakış açıları, tarihçesine hâkimdir.
  2. Psikolojideki temel araştırma yöntemlerini uygulayabilir, araştırma deseni yapabilir, veri toplayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
  3. Eleştirel, analitik ve sistematik düşünme becerileri geliştirebilir ve üretken şekilde kullanabilir.
  4. Psikolojinin bilgi ve kuramlarını evrensel ve toplumsal konularda uygulayabilir, sorunları değerlendirebilir ve/veya çözebilir.
  5. Normal gelişimin yanı sıra farklı gelişim örüntüleri gösteren bireylerin toplumsal duyarlılık, sorumluluk ve etik bilinciyle değerlendirir ve/veya sorunları çözebilir.
  6. Etkili iletişim ve sunum becerisine sahiptir, düşüncelerini açık ve düzgün ifade edebilir, güncel teknoloji araçlarını etkin olarak kullanabilir.
  7. Psikolojik olgu ve olaylara disiplinler arası yaklaşım gösterir, bireysel ve takım çalışması yapabilir.
  8. Psikolojinin değerlerini özümser, meslek ve araştırma etik bilincine sahiptir.

  Fakültenin bulunduğu yerleşkeye dair bilgiler ise şu şekildedir;

  Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer donanımın program öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli olmakta, öğrenmeye yönelik önemli koşulları sağlamaktadır. Bölüm öğrencilerinin aynı zamanda yararlanmakta olduğu proje, araştırma ve kulüp çalışmalarını sürdürdüğü laboratuvar ve odalar mevcuttur. Laboratuvar koşullarının bilgisayar donanımı mevcut olup deneysel araştırmalar için ekipman sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrenciler eğitim ve öğretim için kütüphane ve bilgi işlem üzerinde de destek alabilmektedirler.

  2012-2013 öğretim yılında hizmete giren Sütlüce Yerleşkesi Kütüphanesi, 3.043 m2 kullanım alanına, 124.000 kitap kapasitesine, 433 kişilik oturma kapasitesine, lounge, gece okuma salonu, 19 adet grup çalışma odası ve 40 kişilik çok amaçlı salona sahiptir. Küçükyalı Yerleşkesi Kütüphanesi ise, 600 m2 kullanım alanı, 20.000 kitap kapasitesi ve 118 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, 2001 yılında Eminönü yerleşkesinde hizmete açılmıştır. İlk yıllarda Eminönü (2001), Üsküdar (2003) ve daha sonra Küçükyalı (2008) yerleşkelerinde hizmet veren İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi, Ocak 2013 itibariyle Sütlüce ve Küçükyalı kütüphaneleri olmak üzere iki kütüphanede hizmet vermektedir. Öğrencilerin kullanımına yönelik yemekhane, özel restoranlar ve kahve salonu, yurt, havuz, spor alanları gibi alt yapılar mevcuttur. Öğrencilerin gelişimine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde destek konusunda gereken özen gösterilmektedir.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim öğretim ve bilimsel araştırmaların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de gerekli önem verilmektedir. Bu bağlamda İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde seminer, panel, sempozyumlar ve bilimsel tartışmaların yanı sıra çeşitli sergi ve konserler, tiyatro, dans gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde öğrenciler, hazırladıkları sempozyum, konferans ve söyleşiler ile kendilerini ifade etme şansı bulmaktadır. Kurucu Vakfımız’ın Kandilli Cemile Sultan Korusu Sosyal Tesislerinde, öğrencilerin günlük yaşamlarına renk katacak tenis kortları, basketbol sahaları ve yüzme havuzları mevcuttur. Öğrencilerimiz, tesislerin mevcut geniş kapasiteli kafeterya ve restoranlarından hizmet alabilmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde yapılan şenlikler dışında, spor ve kültür kulüplerimiz üniversiteler arası şenliklere de katılmaktadır.

  Sevgili Aday Öğrencilerimiz,

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümümüzün önceliği öğrencilerimizle beraber yürümektir.
  Temel hedefimiz, öğrencilerimize sunacağımız güçlü bir mesleki donanımla birlikte onların yüzyılı doğru anlayan, psikoloji alanında farklı yaklaşımları, araştırma ve uygulama becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmesidir.
  Eğitim kalitemizin yeterliği bağımsız değerlendirme kurumu olan FEDEK tarafından 2020 yılında verilen akreditasyon belgesiyle  tescillenmiştir.
  Bölümümüzü öne çıkaran özelliklerden biri de sunduğu staj imkanlarıdır. Eğitim süreci boyunca biri gelişim psikolojisi, diğeri ise psikolojinin ilgi duyacağınız uygulamalı bir alt alanında (klinik, adli, endüstri gibi) olmak üzere zorunlu staj uygulamasıdır;  böylece sizlerin mezun olmadan önce iş deneyimi edinmeniz amaçlanmaktadır. Ayrıca Erasmus Öğrenim Hareketliliği programı kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve staj imkanları da sunulmaktadır. Bölümümüzde Psikolojinin farklı alt dallarına dair kapsamlı ve zengin içerikteki teorik derslerin yanı sıra nörobilim alanında bir Psikoloji laboratuvarımız da mevcuttur.
  Akademik kadromuz, alanında seçkin, donanımlı, iletişim becerileri yüksek, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefleyen, araştırmacı, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş değerli hocalarımızdan oluşmaktadır.
  Üniversitemiz İstanbul Ticaret Odası ile organik bağı sayesinde  “İş Dünyasının Üniversitesi” olarak size birçok farklı ve ayrıcalıklı fırsatlar sunacaktır.

  Öğr. Gör. Dr. Yasemin KUŞ
  Bölüm Başkan V.
  ybozkurt@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş