İşletme Bölümünün amacı özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hâkim, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket edebilen girişimcileri, liderleri ve yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlarımızın ulusal ve küresel iş çevresinde rekabetçi, etik, doğru kararlar alan, işletmelerin paydaşlarına katkıda bulunan, kendilerini ve bizi en iyi şekilde temsil eden bireyler olmalarını sağlıyoruz.

İŞLETME FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan
Türü
2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
İşletme
(Türkçe)
%50 İndirimliEA34238.999581.945
İşletme
(Türkçe)
BursluEA6130.427221.477  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  İşletme
  Bölüm Başkanı
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Öğretim Üyesi
  İşletme
  Araştırma Görevlisi
  İşletme
  Araştırma Görevlisi
  “*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

  Bölüm öğrencileri, bir işletmenin yönetilmesinde gerekli tüm fonksiyonlar üzerine eğitilip, yönetici olmak üzere yetiştirilmektedir. Bu bağlamda, bölümden mezun öğrenciler kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararası işletmede hemen her departmanda iş bulabilme imkanına sahiptir. Mezunlar, işletmelerin satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, lojistik, insan kaynakları, kurumsal iletişim, iş geliştirme, satın alma ve üretim departmanlarında görev alabilmektedir.

  İşletme Bölümü öğrencileri isteğe bağlı olarak stajlarını gerçekleştirebilirler. Danışman onayı ile Bahar döneminde açılan İşletme Stajı dersine 2. Sınıftan itibaren kayıt olarak yaz tatili döneminde gönülü stajlarını tamamlayabilirler. Okul tarafından seçimlik ders olarak sayılan İşletme Stajı dersine öğrenciler lisans eğitimleri boyunca bir kere kayıt olabilmektedir. Yanısıra öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri belirleyebileceği gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi (KAMER) ile anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkanına sahiptirler. Öğrenci işletme stajını İstanbul içinde ve dışında yapma hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz kariyer.ticaret.edu.tr portalımız üzerinden staj ilanlarına ulaşabilmektedirler.

  İŞLETME
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  İşletme (Zorunlu)SEÇMELİ STAJ DERSİ(20 İŞ GÜNÜ)*Staj Danışmanının onayıyla yapabilir

  İşletme Bölümü öğrencileri kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığında aylık en fazla 60 saat çalışma koşulu ile saatlik ücret alırlar. Staj ise gönüllü bir uygulama olup ücret firma inisiyatifindedir.

  İşletme Bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde faaliyet gösteren girişimcilerin, iş adamlarının, bankacıların, sanayicilerin, tüccarların, kendi işletmesini kurmak isteyen sanatkarların yetiştiği, ülke ekonomisine değer kattığı bir bölümdür. Öğrenciler İşletme Bölümünde planlama yapmayı öğrenirler. Üretimi, insan kaynaklarını, finansal süreçleri, satın almayı, ihracatı, ithalatı, teknoloji yenilenmesini ve tesis genişletmesini nasıl yapacaklarını kavrarlar, bu konularda içgörü kazanırlar. “Planlama” işlevini “organize etme” işleviyle bütünleştirirler; iletişimi, motivasyonu ve kontrol etme süreçlerini  gerçekleştirecekleri stajlarla yaşayarak sınama imkanı elde ederler. Böylece kaynakların etkin kullanımı, etkililik ve verimlilik nosyonu çerçevesinde yeni bir yaşam döngüsü içine girerler. Klasik “öğrenme” olgusundan çıkarak işletmeciliği “yaşamaya” başlarlar.

  Müfredat programında Matematik, Muhasebe, İngilizce, Mikroekonomi, Makroekonomi gibi temel dersler yanında, Yönetim Ekonomisi, İstatistik, İşletme Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yönetim Muhasebesi, İşletme Analitiği, Örgüt Teorisi, Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finans Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İşletme Denetimi, Türkiye İş Çevresi ve Uluslararası İşletme Yönetimi gibi zorunlu dersler ve ikinci sınıftan itibaren seçmeli dersleri alabilmelerine imkânı vardır. Öğrenciler normal eğitim sürecinde 240 kredi ile mezun olurlar. Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan yabancı üniversitelerde eğitim görerek deneyimlerini geliştirirler, farklı kültürleri tanıyarak evrensel bakış açısı kazanırlar.

  Bölümde düzenlenen seminerler, konferanslar, kültürel-sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle dinamik bir eğitim çevresi oluşturulmuştur.  Öğrenciler bu sayede kendilerini zengin bir kültür ortamında bulurlar. Kendilerine katıldıkları konferans ve kongrelerin sonunda sertifika verilerek performans portföyü oluşturmaları sağlanır. Öğrenciler; bölümde verilen mesleki seminer dersleri, teknopark eğitimleri, ihracata ilk adım programı, girişim koçluğu, insan kaynakları söyleşileri, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim eğitimleri ve fuar takımı uygulamalarıyla kendilerini iş dünyası hareketliliğinin içinde bulurlar.

  Ders uygulamalarında kullanılan bilgisayar, projeksiyon gibi araç gereçler, bilgisayarlı sınavlarda kullanılan araç gereçler üniversite tarafından karşılanmaktadır ancak dersin işlenebilmesi için kullanılan kaynak kitaplar, sınav esnasında öğrencinin kullanması gereken hesap makinesi gibi zaruri ihtiyaçlar ve pandemi döneminde öğrencilerin kişisel bilgisayar ve internet giderleri öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Ahu Tuğba Karabulut

  Değerli Öğrenci Adaylarımız

  İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü 2001-2002 Güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetine başlamış olup, 2020-2021 öğretim yılında 366 öğrencisiyle Sütlüce yerleşkesinde eğitim vermeye devam etmektedir.
  İşletme Bölümünün amacı özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hâkim, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket edebilen girişimcileri, liderleri ve yöneticileri yetiştirmektir.
  Bölümümüzde alanında uzman, başarılı, akademik çevrelerde tanınan, deneyimli, iş dünyası ile ilişkileri güçlü ve öğrencilerimizin daima erişebilecekleri kadrolu akademisyenlerimiz bulunmaktadır.   
  İşletme Bölümü olarak, müfredatımızı dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler yönünde sektör danışma kurulumuzla görüşerek güncelliyoruz. Müfredatımızda İşletme Yönetimi, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Pazarlama, Satış, Finans, Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış ve Yönetim Bilgi Sistemleri alanlarında zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, seçmeli staj ve çeşitli yabancı dil dersleri de bulunmaktadır.
  Kariyer merkezimizle öğrencilerimize staj ve iş imkanları sağlıyoruz. Mezunlarımız ulusal ve küresel şirketlerde planlama, satın alma, üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finans bölümlerinde kariyer fırsatları elde edebilirler. Kamu kuruluşlarında ve meslek kuruluşlarında çalışabilir, kendi işlerini kurup girişimci de olabilirler.
  Bölüm başkanı olarak benim ve tüm akademisyenlerimizin öğrencilere kapılarımız her zaman açıktır. Bölüm olarak öğrencilerimizi kucaklayarak ve tüm olanaklarla destekleyerek hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak en büyük idealimizdir.

  2021-2022 öğretim yılında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

  Prof. Dr. A. Tuğba Karabulut
  Bölüm Başkanı T.
  tkarabulut@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş