İşletme Bölümünde öğrencilere ulusal-küresel gelişmeler yönünde sürekli güncellenen zorunlu ve seçmeli dersler, yabancı dil dersleri ve gönüllü staj olanakları sunulur. Müfredat programına alınan dersler işletme kuruluşlarının; yönetim, Ar-Ge, satın alma, üretim/operasyon, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet, finans, muhasebe, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi temel fonksiyonların özümsenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derslerde ele alınan örneklerle, gerçekleştirilen uygulamalarla iş hayatının sorunları farklı sektörleri ve işletme türlerini kapsayacak şekilde inceleme ve değerlendirme alanına getirilir.

İŞLETME FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan
Türü
2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
İşletme (İngilizce)%50 İndirimliEA55134.508551.481
İşletme (İngilizce)BursluEA1163.389104.452
İşletme (İngilizce)ÜcretliEA5YENİ KONTENJANYENİ KONTENJAN  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  İşletme (İngilizce)
  Bölüm Başkanı
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Öğretim Üyesi
  İşletme (İngilizce)
  Araştırma Görevlisi
  İşletme (İngilizce)
  Araştırma Görevlisi
  “**” 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

  İşletme İngilizce Bölüm öğrencileri, bir işletmenin yönetilmesinde gerekli tüm fonksiyonlar üzerine eğitilip, yönetici olmak üzere yetiştirilmektedir. Bu bağlamda, bölümden mezun öğrenciler kamu sektöründe ve özel sektörde faaliyet gösteren pek çok ulusal ve uluslararası işletmede hemen her departmanda iş bulabilme imkanına sahiptir. Bölüm mezunları, işletmelerin satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, lojistik, insan kaynakları, kurumsal iletişim, iş geliştirme, satın alma ve üretim departmanlarında görev alabilmektedir.

  İşletme (İngilizce) Bölümü öğrencileri teorik bilgilerini pratik bilgilere dönüştürmek adına staj yapabilmektedir. Öğrencilerin Bahar yarıyılında seçmeli ders olarak ISL440 kodlu Internship dersini öğrenim süresince bir kez olmak üzere 2. sınıftan itibaren seçme olanakları bulunmaktadır. Öğrenciler seçmiş oldukları Internship dersi çerçevesinde stajlarını yaz döneminde tamamlayabilmektedir. Staj yapılabilecek işletmeleri öğrenciler kendileri belirleyebileceği gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi (KAMER) ile anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkânı da bulunmaktadır. Öğrenciler stajlarını İstanbul’da yapabilecekleri gibi il dışında yapma hakkına da sahiptir.

  İŞLETME
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  İşletme (Zorunlu)SEÇMELİ STAJ DERSİ(20 İŞ GÜNÜ)*Staj Danışmanının onayıyla yapabilir

   

  İşletme (İngilizce) Bölümü öğrencileri kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığında aylık en fazla 60 saat  çalışma koşulu ile saatlik ücret alırlar. Staj ise Internship dersi çerçevesinde gönüllü bir uygulama olup ücret staj yapılan işletmenin inisiyatifindedir.

  İşletme (İngilizce) Bölümü eğitim dili %100 İngilizce olan bir bölüm olup yabancı dil ön koşulu aranmaktadır. Bölümü kazanan öğrenciler İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılarak dil seviyelerine göre İngilizce Hazırlık Programına katılmakta veya dil seviyesi yeterli bulunan öğrenciler direkt olarak Bölüm eğitimlerine başlamaktadır.

  İngilizce Hazırlık Programı birbirleriyle ön koşulluluk ve tamamlayıcılık ilişkileri ile bağlı 4 dil seviyesi içeren modüler bir kur sistemine sahiptir. Öğrenciler her kurda haftada 20 saat ders almaktadır. 1. kurda genel amaçlı (Sosyal) İngilizce, 2., 3. ve 4. kurlarda ise genel akademik /akademik ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimleri verilmektedir.

  İngilizce Hazırlık Programı’nda hem genel amaçlı hem de genel akademik amaçlı İngilizce’ye dönük dersler verilmektedir. Öğrenciler, tüm dilsel becerilerin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birbirleriyle entegre bir şekilde sunulduğu bir yapı içinde İngilizceyi öğrenmektedir. İngilizce Hazırlık Okulu Üniversitemizin Küçükyalı Yerleşkesi’ndedir.

  İşletme (İngilizce) Bölümü’nün amacı özel sektördeki ulusal ve küresel işletmelere, kamu kuruluşlarına, STK’lara; yönetim ve işletme fonksiyonlarına hakim olmuş, küresel düşünen, ulusal ve küresel hareket etme yeteneğine sahip girişimcileri ve yönetici adayları yetiştirmektir. İşletme (İngilizce) Bölümü, gerçekleştirdiği eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değer sunmayı, yeniliği, girişimciliği, deneyim kazandırmayı ve sonuç odaklılığı ilke edinmiştir. Bu yönde, öğrencilerini araştırmacılığa ve yaratıcılığa yönlendirir.

  İşletme (İngilizce) Bölümü’nde öğrencilere ulusal-küresel gelişmeler yönünde sürekli güncellenen zorunlu ve seçmeli dersler, yabancı dil dersleri ve gönüllü staj olanakları sunulur. Müfredat programına alınan dersler işletme kuruluşlarının; yönetim, Ar-Ge, satın alma, üretim/operasyon, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet, finans, muhasebe, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi temel fonksiyonların özümsenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Derslerde ele alınan örneklerle, gerçekleştirilen uygulamalarla iş hayatının sorunları farklı sektörleri ve işletme türlerini kapsayacak şekilde inceleme ve değerlendirme alanına getirilir.

  İşletme (İngilizce) Bölümü müfredatında Microeconomics, Macroeconomics, Mathematics, Financial Accounting, Introduction to Statistics gibi temel derslerle birlikte İşletme anabilim dalına yönelik Introduction to Business, Management and Organization, Marketing Management, Human Resource Management, Production Management, Financial Management, Business Auditing, Strategic Management and Business Policy, Brand Management, Organizational Theory, Logictics Management, Organizational Behavior gibi zorunlu dersler bulunmaktadır.

  Bunun yanı sıra öğrencilerin yönelmek istedikleri alana ve ilgilerine göre tercih edebilecekleri Family Business Management, Entrepreneurship and Innovation Management, Leadership, Change Management, New Working Models and Organization Design, Information Based Management Practices, Global Strategies and Cases, Culture and Organization, Digitalization and Business World, Global Marketing, Coding and Game Software in the New Generation Marketing, Communication in Management gibi seçmeli ders olanakları da mevcuttur.

  Öğrenciler normal eğitim sürecinde zorunlu ve seçmeli ders gereklerini başarı ile gerçekleştirdiklerinde 240 AKTS ile mezun olmaktadır. Öğrenciler Bölüm tarafından düzenlenen seminerler, konferanslar ve etkinlikler ile kendilerini geliştirme imkanı bulurken etkinliklere katılımları sonrası kazanabilecekleri sertifikalar ile kariyerlerine de katkı sağlayabilmektedir.

  Sütlüce Yerleşkesi’nde bulunan İşletme (İngilizce) Bölümü öğrencileri Sütlüce Yerleşkesi’nin fiziksel imkanlarından faydalanabilmektedir. Sütlüce Yerleşkesi’nde kafeteryalar, sağlık hizmetleri/revir, kütüphane, çeşitli öğrenci kulüplerine ait ofisler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, belirli istikametlere servis gibi imkânlar yer almaktadır.

  Derslerde kullanılan bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon gibi araç gereçler, uygulamalı derslerde yararlanılan bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayar ve diğer araç gereçler üniversite tarafından karşılanmaktadır. Derslerde öğretim üyeleri tarafından önerilen ana kitaplar, yardımcı kitaplar ve yayınlar üniversitemiz kütüphanesinde bulunan kaynaklar olup öğrencilerimiz dilediklerinde bu kaynaklara kütüphaneden ödünç alma işlemi veya açık erişim sistemi üzerinden erişebilmektedir. Sınavlarda kullanılan soru ve cevap kağıtları üniversitemiz tarafından temin edilmektedir.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  İşletme İngilizce Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  “İşletme (İngilizce) Bölümü, güçlü eğitim kadrosu, güncel eğitim-öğretim metotlarıyla öğrencilerini, uluslararası ve küresel işletmelerde etkin görev alabilecek, farklı kültürel ortamlara ve yeni dünya düzenine uyum sağlayabilecek; etik ve sosyal sorumluluk bilinci yüksek, yaratıcı, katma değeri olan bilgiler üretebilecek ve çağdaş yönetim yaklaşımlarını kullanabilecek, geleceğin başarılı yöneticileri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. İşletme (İngilizce) Bölümü müfredatı kapsamındaki dersler bir işletme için kritik öneme sahip yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, üretim, ar-ge gibi temel fonksiyonlara yönelik derslerle birlikte güncel gelişmeler, işletmelerin ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmektedir. Bununla birlikte her akademik yılda özel sektör temsilcilerinden oluşan uzmanlarla müfredat kapsamındaki dersler ve içerikleri değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi halinde ders programlarında iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek güncellemeler yapılmaktadır. İşletme (İngilizce) Bölümü girişimciliğin yaygınlaşması ve öğrencilerimizdeki girişimcilik ruhunun desteklenmesi amacıyla kuluçka merkezimiz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknopark İstanbul ile işbirliği içerinde hareket etmektedir. Bölümümüz ayrıca düzenlenen seminerler, konferanslar ve webinarlar ile çok yönlü, uluslararası nitelikte ve dinamik bir eğitim platformunu siz değerli öğrencilerimizin istifadesine sunmaktadır. 

  Prof. Dr. Beliz ÜLGEN
  Bölüm Başkanı V.
  bulgen@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş