Prad-ist
Etkinlik Videolarımız
Etkinliklerimiz  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP – Yandal
  Eğitimleri süresince teorik ve uygulamaya ilişkin bilgiler ile donatılan öğrenciler, kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler ve reklam alanında istihdam olanakları bulacak ve sektörde kurumsal iletişim sorumlusu, iletişim danışmanı, basın danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim sorumlusu, reklam yazarı, medya planlama uzmanı, müşteri temsilcisi, kreatif direktör, art direktör, grafiker, reklam ve iletişim yöneticisi, marka yöneticisi, sosyal medya uzmanı, pazarlama yöneticisi vb. bu alanlara özgü unvanları alabileceklerdir.
  1. GENEL İLKELER

  Madde 1 – Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden 6. yarıyılını tamamlamış olanların, deneyim sahibi olmak ve mesleklerini uygulamaya alışmalarını sağlamak amacı ile ilgili kurumlarda ücretli veya ücretsiz olarak belirli bir süre içinde yapmakla zorunlu oldukları “Uygulamalı Eğitim” çalışmasıdır.

  Madde 2 – Staj Esasları, İletişim Fakültesinde 6. yarıyıl öğrenimini tamamlamış olan bütün öğrencileri kapsar. Öğrenciler 6. Yy Güz ve Bahar döneminde Staj 1 ve Staj 2 derslerini alırlar. Stajlarını başarıyla tamamlayanlar bir sonraki sene derslerini başarılı olarak tamamlamış sayılır. Fakülteden mezuniyet için staj zorunludur.

  1. UYGULAMA

  Madde 3 – Stajlar, Staj Komisyonunun gözetim ve denetiminde yürütülür.

  Madde 4 – Staj yerleri; Kariyer Planlama Merkezinin her yıl ilan ettiği “Staj Yapılabilecek Firmalar” ve/veya “Staj Kontenjanı Alınmış Olan Firmalar” listesi ile web sitesinden ve panolardan duyurulur. Tercih eden öğrenciler, ilan edilen listelerden seçtikleri yerleri veya kendi imkânları ile buldukları yerleri Staj danışmanlarına önerirler. Veya staj yerleri komisyon tarafından da belirlenebilir. Öğrenciler tarafından önerilen staj yerlerinin Staj Komisyonu tarafından onaylanması gerekir.

  • STAJIN SÜRESİ VE ZAMANI

  Madde 5 – Staj süresi ve zamanı öğrencilerin ve ihtisas alanları ile ilgili kurumların olanakları doğrultusunda saptanır. Staj süresi 45 iş günüdür. 6. Yarıyıl sonunda (yaz dönemi) stajlarını yaparlar.

  1. STAJ KONULARI

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri; kamu kuruluşları ve özel kuruluşların halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim ve reklam birimlerinde, pazarlama, reklam, medya planlama, jingle, reklam prodüksiyonu ajanslarında, kreatif, müşteri ilişkileri, araştırma, stratejik planlama, grafik vb. departmanlarında staj yapabilirler.

  Öğrenciler Stajlarını eğitim gördükleri üniversitenin bulunduğu il dışında belirtilen staj esaslarına uygun olarak stajlarını yapabilirler.

  İLETİŞİM
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Zorunlu)45 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Bölümümüzde Rektörlüğün uygun gördüğü sayıda ve nitelikte kısmi zamanlı asistan öğrencilerin çalışması söz konusudur. Bu öğrencilerimiz Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde okuyan öğrenciler olup, görevleri süresince Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Atölyesi’nde Pradist için içerik üretimi, Dijital Pazarlama İletişimi günlerinde organizasyon, sosyal medya ve etkinlik yönetimi işlerinde bölüme destek olmaktadırlar.

  Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görebilirler. İsteğe bağlı hazırlık okumaları halinde fakülte ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Diğer indirimler uygulanmaz.

  Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olup, isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılıp başarısız olan öğrenciler aşağıda belirtilen alternatiflerden birini kullanabilir:

  – Hazırlık programını tekrar etme,

  – Kayıtlı oldukları bölümlere/programlara devam etme,

  – Mezun oluncaya kadar yeterlik sınavlarına girme,

  – Mezun oluncaya kadar hazırlık programı tercihinden vazgeçme.

  İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” lisans programının amacı; gelişen iletişim teknolojileri bağlamında, halkla ilişkiler ve reklam sektörünün nitelikli eleman açığının karşılanması ve halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklam, medya planlama, reklam araştırmaları, yaratıcı yazarlık, reklam yönetimi, marka, tüketici davranışları, dijital pazarlama ve reklamcılık vb. alanlarda eğitim verilmesi ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli bilgi ve donanıma sahip halkla ilişkiler ve reklamcıların yetiştirilmesi olarak özetlenebilir. Öğretim dili  Türkçe olan programımızda akademik ve sektörel çalışmaların birlikteliği esas alınmaktadır. Bölümüzde dersler üniversitemiz Sütlüce Kampüsü’nde gerçekleşmektedir.

  Bölüm bünyesinde proje çalışmalarının yapılabildiği, yıl içerisindeki bölüm etkinliklerinin, Pradist için içerik üretimi ve tasarımların yapılabildiği bir Halkla İlişkiler ve Reklam atölyesi mevcuttur. Bilişim Uygulamaları, Masaüstü Yayıncılık, Grafik Tasarımı gibi uygulamalı derslerimiz  Mac Laboratuvarı’nda, Fotoğraf dersimiz Fotoğraf Atölyesi’nde; Reklam Prodüksiyonu dersimiz ise Medya Stüdyoları’nda verilmektedir.

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Bu bölümü tercih etmeyi düşünen  tüm aday öğrencilerimize merhaba,

  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü gelişen iletişim teknolojileri bağlamında, halkla ilişkiler ve reklam sektörünün nitelikli insan kaynağı açığının karşılanması ve halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklam, medya planlama, reklam araştırmaları, yaratıcı yazarlık, reklam yönetimi, marka iletişimi, içerik yönetimi, dijital pazarlama ve reklamcılık vb. alanlarda eğitim verilmesi ve uluslararası standartlara uygun, nitelikli bilgi ve donanıma sahip uzmanların yetişmesini hedefleyen bir lisans programıdır. Bölümde öğrencilere akademik yönü güçlü hocalar tarafından alanla ilgili kuramsal bilgilerin verilmesinin yanı sıra, Pradist bölüm bloğu ve 2016’dan beri geleneksel hale gelen Dijital Pazarlama İletişimi Günleri (Digidays) ve pek çok etkinlikte uygulama imkanları da sunulmaktadır.  Üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde birçok ajansla işbirliği olan bölümün, bir de Türkiye’de halkla ilişkiler ve reklam alanında ilk kez yayınlanan  uluslararası hakemli Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (HİRE) adında süreli akademik bir yayını bulunmaktadır.

  Prof. Dr. R. Gülay Öztürk 
  Bölüm Başkanı
  gulay@ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş