Finans ve Bankacılık

Çağdaş ekonomik piyasaların finans kesimine dayalı olarak gelişmesi finansal kurumların ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.

İŞLETME FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan
Türü
2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
Finans ve Bankacılık
(İngilizce)
%50 İndirimliEA17426.233546.090
Finans ve Bankacılık
(İngilizce)
BursluEA3185.945225.679  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Öğretim Üyesi
  Finans ve Bankacılık
  Araştırma Görevlisi
  “*” 2547 sayılı kanunun 40-A ve 40-B maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.
  Mezunlarımız mevduat ve katılım bankaları başta olmak üzere, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, varlık kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, leasing ve faktöring şirketleri vb. para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar ile bu piyasaları düzenleyen ve denetleyen TCMB, SPK, BDDK gibi kurumlarda istihdam edilmektedir.Bankacılık ve Finans Bölümü’nden mezun olanlar, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren bu kurum ve kuruluşlarda bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal raporlama uzmanı, finansal analist, yatırım uzmanı-danışmanı, portföy yöneticisi, sigorta uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, teftiş kurullarında ve mali müşavirlik hizmeti sunan kurumlarda müfettiş ve uzman unvanlarıyla görev yapabilirler.

  Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri, lisans eğitimlerinin 6.yarıyılında zorunlu ders niteliğinde stajlarını gerçekleştirmektedirler. Bölüm öğrencileri zorunlu staj dersine lisans eğitimleri boyunca bir kere kayıt olabilmektedir. Öğrenciler staj yapacakları kurumları kendi imkanları ile ayarlayabilirken, üniversitemiz kariyer merkezi (KAMER) ile anlaşmalı kurumlarda da staj yapabilmektedirler.

  İŞLETME
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Finans ve Bankacılık20 İŞ GÜNÜStaj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığında aylık en fazla 60 saat çalışma koşulu ile saatlik ücret alırlar. Staj ise firma inisiyatifindedir.

  Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

  Finans ve Bankacılık Bölümü, Üniversitemizin Beyoğlu’nda bulunan Sütlüce kampüsünde yürütülmekte ve bünyesindeki öğrencileri geleceğin bankacı, uzman, genel müdür, girişimci, iş adamı ve tüccarları olarak ülke ekonomisine kazandırmaktadır. Finans ve Bankacılık öğrencileri finans ve finansal piyasalar ilgili en temel bilgileri öğrenir. Eğitimlerinin üçüncü ve dördüncü yıllarında ise bu bilgilerini uzmanlaştırırlar. Teorik anlamda donanım sahibi olduktan sonra, üniversitemizdeki BIST-LAB ve Vakıfbank Sanal Bankacılık sınıfları ile teorik bilgilerini pratik eğitimler ile pekiştirirler.

  Üniversitemizin Sütlüce Kampüsü’nde öğrencilerimiz ders araları ve sonralarında Öğrenci Kulüpleri, açık alanlar ve 3 adet kafeterya ile sosyalleşebilmektedirler. Özellikle öğrenci kulüplerinde çeşitli konularda etkinlikler yapılmakta olup, öğrencilerimiz zamanla bu kulüplerde yöneticilik vb görevler de alabilmektedirler. Bu kulüpler aracılığı ile öğrencilerimiz idare, yönetim, planlama ve organizasyon gibi bir çok konuda sosyalleşirken tecrübe sahibi olabilmektedirler.

  Öğrenciler normal eğitim sürecinde 240 kredi ile mezun olurlar. Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan yabancı üniversitelerde eğitim görerek deneyimlerini geliştirirler, farklı kültürleri tanıyarak evrensel bakış açısı kazanırlar.

  Bölümde ve fakülte çapında düzenlenen seminerler, konferanslar, kültürel-sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile dinamik bir eğitim çevresi oluşturulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin kültürel olarak kendilerini geliştirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

  Ders uygulamalarında kullanılan bilgisayar, projeksiyon gibi araç gereçler, bilgisayarlı sınavlarda kullanılan araç gereçler üniversite tarafından karşılanmaktadır ancak dersin işlenebilmesi için kullanılan kaynak kitaplar, sınav esnasında öğrencinin kullanması gereken hesap makinesi gibi zaruri ihtiyaçlar ve pandemi döneminde öğrencilerin kişisel bilgisayar ve internet giderleri öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Finans ve Bankacılık Nedir, Neden Tercih Edilmelidir?

  Dünyada ve Türkiye’de en etkin ve hızlı gelişim gösteren finansal piyasalarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası finans kurumları için nitelikli insan gücü yetiştirmeye odaklanmış bir bölüm olan Finans ve Bankacılık Bölümü, finansal işlemlere yönelik teori ve pratiği uyumlaştıran, finansal kavramları özümsemiş, hızlı karar alabilme ve düşünebilme yeteneğine sahip, finansal piyasaların ihtiyaç duyduğu güncel teknolojik gelişmelere yönelik gerekli donanıma sahip, rekabetçi ortamda çalıştıkları kurumla ve içinde bulundukları toplumla barışık, sosyal yönü kuvvetli mezunları sektöre kazandırmayı hedefleyen bir bölümdür. Finans ve Bankacılık Bölümünden mezun olan öğrenciler aldıkları İngilizce eğitim sayesinde hem ulusal hem de uluslararası kurumlarda görev almaktadır. Mezunlarımız başta bankalar, reel sektör şirketlerinin finans bölümleri, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta şirketleri olmak üzere çeşitli kuruluşlarda görev almaktadır. Öğrencilerimiz İstanbul Ticaret Odasının desteği ve iletişim kanalı ile birçok şirkette daha öğrencilik yıllarında staj imkânları ile iş hayatına hazırlanmaktadır.  Finans ve Bankacılık alanlarına ilgi duyan bütün adaylarımızı uygulamalı eğitimin doğal adresi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık bölümüne davet ediyoruz.

  Prof. Dr. Serkan ÇANKAYA
  Bölüm Başkanı
  scankaya@ticaret.edu.tr

  1

  Bankacılık ve Finans Topluluğu Finansın Merkezi Londra’ya Eğitim Gezisi Düzenledi

  Finans’ın Merkezi Londra Eğitim Gezisi’nin ilk durağı London Stock Exchange oldu. Burada okulumuza özel hazırlanan “Inside the Market” eğitimine katılan öğrencilere halka açılan şirketler ve açılmayan şirketler hakkında bir eğitim verildi ve piyasalardan bahsedildi. Ardından halka açık şirket olan Vodafone’un günün kapanış tahminini doğru yapan öğrencimize hediyeler verildi. Eğitime katılan tüm öğrencilerimize ise London Stock Exchange tarafından sertifikaları takdim edildi. Bankacılık ve Finans Topluluğu’nun ikinci durağı ise Bank of England ve Bank of England Museum oldu. Öğrencilerimiz burada İngiliz para biriminin geçmişten günümüze kadar olan değişimi ve işleyişini gözlemleyip bu konuda fikir sahibi oldular.

  Gezinin 3.gününde European Banking Authority ile toplantı gerçekleştiren öğrencilerimiz EBA’nin nasıl yollar izlediği ve bağlantıları hakkında sohbet ettiler. Ardından yurtdışında izlenecek kariyer yolları ve olanakları hakkında EBA yetkilileri tarafından bilgi aldılar. İstihdam olanaklarını değerlendirdiler.

  A’dan Z’ye Yatırım Eğitimi

  Konuşmacı:  İlker Gönen, Invest AZ Eğitim Müdürlüğü

  10 Mart 2020 tarihinde Finans ve Bankacılık bölümü öğrencilerine yönelik bir yatırım eğitimi düzenlemiştir. Seminer, teorinin dışında öğrencilere finans sektörü hakkında farklı bir eğitim ve deneyim sağlaması açısından faydalı olmuştur. Öğrenciler finansal piyasaların işleyişi, yatırım uzmanı ve görevleri hakkında bilgilenmiş ve sertifika almışlardır. Ayrıca, seminer sayesinde staj imkanı genişletilmiş ve sektör- üniversite işbirliği sağlanmıştır.

  2

  Hemen Paylaş