Uluslararası Ticaret Bölümü başta uluslararası ekonomi olmak üzere işletme, finans, hukuk, siyaset gibi birçok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sağlayan müfredat programına sahiptir.  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL

  Bölümümüzün mezunları dış ticaret firmalarında, uluslararası finans şirketleri ve uluslararası lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler tarafından tercih edilmekte ve kolayca iş imkanı bulabilmektedirler.

  Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri isteğe bağlı olarak stajlarını gerçekleştirebilirler. Danışman onayı ile Bahar döneminde açılan dersine 2. Sınıftan itibaren kayıt olarak yaz tatili döneminde gönüllü stajlarını tamamlayabilirler. Okul tarafından seçimlik ders olarak sayılan ve 6 AKTS olan Uluslararası Ticaret Stajı dersine öğrenciler lisans eğitimleri boyunca bir kere kayıt olabilmektedir. Yansıra öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri belirleyebileceği gibi İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi (KAMER) ile anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkanına sahiptirler. Öğrenci işletme stajını İstanbul içinde ve dışında yapma hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz kariyer.ticaret.edu.tr portalı üzerinden staj ilanlarına ulaşabilmektedirler.

  Ek olarak, Covid-19 Salgını süresince öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 13.03.2020 tarih 73112577-000-E.21113 sayılı duyuru yazısının 5. maddesi kapsamındaki kararından ve diğer tüm korunma tedbirlerinden haberdar olduğunu kabul ve beyan ettiği “Gönüllü Staj Taahhütnamesini” imzalamak şartıyla stajlarını yapabilmektedirler.

  İŞLETME
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  Uluslararası Ticaret (Zorunlu)SEÇMELİ STAJ DERSİ(20 İŞ GÜNÜ)*Staj Danışmanının onayıyla yapabilir
  Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri Kütüphane, öğrenci işleri, uygulama ve araştırma merkezleri gibi üniversite bünyesindeki farklı birimlerde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışma imkanı bulabilmektedirler. Kısmi zamanlı olarak aylık en fazla 60 saat çalışma koşulu ile saatlik ücret alırlar. Staj ise gönüllü bir uygulama olup ücret firma inisiyatifindedir.

  Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce Kampüsünde faaliyet göstere İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret Lisans Programının misyonu; her biri diğerlerinden farklı ve kendine özgü yaklaşımlara sahip Ekonomi, Hukuk ve İşletme disiplinlerinin bilgi ve yöntemlerini Uluslararası Ticaret’in özel ortam ve şartlarını dikkate alarak uyumlu biçimde bir araya getirecek formasyon oluşturmak ve uluslararası vizyona sahip bireyler yetiştirilmektir.

  Uluslararası Ticaret Bölümü başta uluslararası ekonomi olmak üzere işletme, finans, hukuk, siyaset gibi birçok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sağlayan müfredat programına sahiptir. İngilizce destekli olması nedeniyle bazı dersler yabancı dille verilmekte; böylece hem Türkçe hem de İngilizce terminolojiye hakim olunması amaçlanmaktadır. Bölüm müfredatında seçmeli ders olarak öğrencilere Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dilleri öğrenme fırsatı da sunulmaktadır.

  Müfredat programında Matematik, Muhasebe, İngilizce, Mikroekonomi, Makroekonomi gibi temel dersler yanında; Uluslararası Ekonomi, Pazarlama Yönetimi, İstatistik, İşletme Hukuku, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İthalat İhracat Yönetimi, Çok Taraflı Ticaret Sistemi, Uluslararası Pazarlama, Finansal Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Küresel Marka Yönetimi, Türk Dış Ticaret Politikası, İş Geliştirme ve Girişimcilik, Dış Ticaret Finansmanı, E – Ticaret, Küresel Rekabet ve İşletmelerde Ticaret Stratejileri gibi çeşitli zorunlu dersler ve ikinci yarıyıldan itibaren öğrencilerimizin alabileceği çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrenciler normal eğitim sürecinde 240 kredi ile mezun olurlar. Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan yabancı üniversitelerde eğitim görerek deneyimlerini geliştirebilir, farklı kültürleri tanıyarak evrensel bakış açısı kazanabilirler.

  Bölümde düzenlenen seminerler, konferanslar, kültürel-sanatsal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle dinamik bir eğitim çevresi oluşturulmuştur.  Öğrenciler bu sayede kendilerini zengin bir kültür ortamında bulurlar. Kendilerine katıldıkları konferans ve kongrelerin sonunda sertifika verilerek performans portföyü oluşturmaları sağlanır. Öğrenciler; bölümde verilen mesleki seminer dersleri, teknopark ilişkileri, kariyer danışmanlığı, kişisel gelişim eğitimleri ve online webinarlarla kendilerini iş dünyasına hazırlarlar.

  Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, kazandıkları girişimcilik kültürü sayesinde mezuniyetleri sonrasında uluslararası ticaret alanında yönetim kademelerinde görev alabilmekte, dış ticaret firmalarında, uluslararası finans şirketlerinde, uluslararası lojistik işletmelerinde ve uluslararası faaliyeti olan her ölçekteki ulusal ve uluslararası kuruluşlarda ithalat-ihracat uzmanı, gümrük uzmanı, dış ticaret uzmanı, dış ticaret yöneticisi ya da yönetici adayı olarak çalışabilmektedirler.

  Ders uygulamalarında kullanılan bilgisayar, projeksiyon gibi araç gereçler ve bilgisayarlı sınavlarda kullanılan araç gereçler üniversite tarafından karşılanmaktadır ancak dersin işlenebilmesi için kullanılan kaynak kitaplar, sınav esnasında öğrencinin kullanması gereken hesap makinesi gibi zaruri ihtiyaçlar ve pandemi döneminde öğrencilerin kişisel bilgisayar ve internet giderleri öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.

  Uluslararası Ticaret Bölümü Neden Tercih Edilmeli?

  Uluslararası ticaret, küresel rekabet doğrultusunda işletmeleri değişen tüketici kalıplarına karşılık verebilecek değerde evrensel yönetim stratejileri geliştirmeye yöneltmektedir. Ticari farkındalıkla hareket eden, hedeflere ulaşmada uygun fırsat ve tehditleri doğru analiz edebilen kişi, kuruluş ya da ülkeler ticaret alanında hep ileri noktalarda yerlerini alacaklardır.

  İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü, Ekonomi, Hukuk ve İşletme disiplinleri başta olmak üzere birçok konuda Uluslararası Ticaret alanının son derece özel ortam ve şartlarını ön plana alarak, olabildiğince uyumlu bir biçimde bir araya getirecek, en yeni, güncel bilgi ve bakış açıları ile donatılmış bir formasyon ile öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Uluslararası Ticaret Bölümü, ticari bilgi ve donanımları ile dış ticarette var olan süreçleri doğru adapte edebilen, araştırmacı ve analitik düşünme yeteneğini kazanmış, her türlü yeniliğe esneklikle uyum sağlayan, çalıştığı kişi ve kurumlara katma değer katan, etik ilkeler ve evrensel değerlerden ayrılmayan, Türkiye’nin uluslararası ticaret politikalarının uygulanmasına katkıda bulunan, profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.       

  Prof. Dr. Figen YILDIRIM
  Bölüm Başkanı V.
  figen
  @ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş