İktisat Bölümü, bilgi teknolojilerinin getirdiği bu yenilikleri bilimsel eğitim-öğretim süreçlerinde kullanmayı, bu imkânların ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunma potansiyelinden yararlanmayı ve bu çerçevede mezunların meslekî formasyonunun “bilgi-teknolojik” boyutunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bölümün, akademik toplumdaki yerini belirleyecek geleceğe dönük bilim üretme stratejisinin de bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımına dayalı olması öngörülmektedir.

İŞLETME FAKÜLTESİÖSYM İndirim OranlarıPuan
Türü
2022 Kont.Tavan SıralamaTaban Sıralama
İktisat
(Türkçe)
%50 İndirimliEA20389.518559.604
İktisat
(Türkçe)
BursluEA4171.186209.467  6698 Sayılı KVKK kapsamında yukarıda verdiğim bilgilerimi tarafıma bilgi verilmesi amacıyla üniversite tarafından işlenmesine rızam vardır.

  Fiyatlar
  Burslar ve İndirimler
  Ders Programı
  ÇAP-YANDAL
  İktisat
  Bölüm Başkanı V.
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Öğretim Üyesi
  İktisat
  Araştırma Görevlisi
  İktisat
  Araştırma Görevlisi
  İktisat
  Araştırma Görevlisi

  İktisat Bölümü mezunları, özel sektörde özel bankalar, özel şirketler, borsa, danışmanlık şirketlerinde; kamu sektöründe ekonomi yönetimi ile ilgili bakanlıklar, Merkez Bankası, kamu bankaları, Türkiye İstatistik Kurumu’nda; sivil sektörde vakıflar, sivil araştırma merkezleri, diğer sivil toplum kuruluşlarında; uluslararası kuruluşlarda Dünya Bankası, IMF ve benzeri kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler. Mezunlarımız, belirtilen kurumlarda araştırmacı, müfettiş ve uzman pozisyonlarında iş imkanı elde edebilmektedir.

  İktisat bölümünde zorunlu staj uygulaması yoktur. Fakat öğrenciye üniversite kariyer merkezi aracılığıyla isteğe bağlı staj imkânı sağlanabilmektedir. Uygulama esasları kariyer merkezi aracılığıyla yürütülmektedir.

  İŞLETME
  FAKÜLTESİ
  ZORUNLU STAJ
  SÜRELERİ
  ŞEHİRDIŞI STAJ YAPMA
  DURUMU
  İktisat (Zorunlu)SEÇMELİ STAJ DERSİ(20 İŞ GÜNÜ)*Staj Danışmanının onayıyla yapabilir

  Öğrenciler üniversite bünyesindeki birimlerde kısmi zamanlı olarak saat ücreti karşılığında çalışabilmektedirler. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına yönelik uygulama esasları üniversite yönetimi tarafından belirlenir.

  Türkçe programa yerleştirilen ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler için bir yıl süreli İngilizce hazırlık sunulur.

  İktisat lisans programına ait bilgiler ve diğer fakülte ve kampüs bilgilerine üniversitenin internet sitesindeki bölüm sayfası üzerinden erişilebilir.

  ETKİNLİKLERİMİZ

  Değerli Öğrenciler,

  İktisat, firma yönetiminden, bütün bir ekonominin yönetimine kadar uzanan zengin iş ve alan yelpazesinin odağındaki bir disiplindir. Bilgi teknolojilerinin getirdiği yeni imkânlar, çağdaş iktisatçı formasyonuna yeni boyutlar katarak, bu alanlarda uzmanlaşmayı kolaylaştırmaktadır. İktisat Bölümü, teorik yöntem ve uygulamalı araçların yanı sıra, bilgi teknolojilerinin getirdiği bu yenilikleri bilimsel eğitim-öğretim süreçlerinde kullanmayı, bu imkânların ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunma potansiyelinden yararlanmayı ve bu çerçevede mezunların meslekî formasyonunun “bilgi-teknolojik” boyutunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. İktisat Bölümü mezunları, özel sektörde özel bankalar, özel şirketler, borsa ve danışmanlık şirketlerinde; kamu sektöründe ekonomi yönetimi ile ilgili bakanlıklar, Merkez Bankası, kamu bankaları ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda; sivil sektörde vakıflar, sivil araştırma merkezleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarında; uluslararası alanda Dünya Bankası, IMF ve benzeri kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilirler. Bölüm mezunları, belirtilen kurumlarda araştırmacı, müfettiş veya uzman unvanıyla iş imkânı elde edebilirler.

  Bölümde, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, bilgi-teknolojik yetilerin kazandırıldığı dersler de verilmektedir.  

  Prof. Dr. Ahmet Kara
  Bölüm Başkanı
  kara2010
  @ticaret.edu.tr

  Hemen Paylaş